Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Region Västerbotten utser Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

 

 

Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2022 tilldelades Dagens Industri. På bilden syns Anna Ekelund, nyhetschef på Dagens industri som mottog utmärkelsen på plats i Almedalen av Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten. (Foto Patrick Trägårdh)

– Vi är väldigt glada för det här priset! Det som händer i norra Sverige är fantastiskt för Sverige och svenskt näringsliv. De satsningar som görs i norr hade vi aldrig kunnat drömma om för 10 år sedan, och det är viktigt för hela Sverige att känna till – även förtag i söder får ju affärer av detta. Vi ska fortsätta att bevaka utvecklingen i norra Sverige, vi ser långsiktigt på det, säger Anna Ekelund, nyhetschef Dagens industri.

 

Motiveringen till Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2022 lyder:

Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2022 tilldelas Dagens industri, för att de med noggrannhet förklarat utvecklingen i Västerbotten för hela Sverige. Den nya industriella revolutionen ställer höga krav på omkringliggande samhällsområden, däribland energi- och kompetensförsörjning. I dessa sammanhang målas det många gånger upp motsättningar mellan landsändarna, och inte sällan mellan Stockholm och norra Sverige. Dagens industri har istället valt att gå den långa vägen och öka kunskapen kring hur stad och land tillsammans driver regional och nationell utveckling framåt. Västerbotten driver den gröna omställningen, och är en hållbar förebild för hela världen, men Stockholm är fortfarande Sveriges motor och nav. Tillsammans blir vi ännu bättre – särskilt när vi förstår, ser och erkänner varandra. Dagens industri spelar en viktig roll genom att utvidga framgångssagan och förklara helheten i samhällsomvandlingen. Dagens industri har från start insett vikten av att vara på plats när norra Sverige tar ett stort kliv mot framtiden.


Om Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Sveriges motor är Stockholm- vilket betyder stora möjligheter för resten av landet. Hur påverkar Stockholms tillväxttakt övriga landet på ett positivt sätt och hur kan vi nyttja Stockholmsregionen för att utveckla andra delar av Sverige? Urbaniseringen är ett faktum. Vad finns det för fördelar med urbaniseringen och hur kan trenden användas för att hitta nya smarta lösningar för utvecklingen på landsbygden? Och vem i urbaniseringens mitt är bäst på att se att hela Sverige behövs?

Region Västerbotten utser sedan 2015 Almedalens bästa Stockholmsperspektiv där en aktör eller person prisas för sin sunda inställning till ett urbaniserat Sverige där alla landsändar och egenskaper behövs.

Tidigare pristagare:

2019 Crister Fritzson, VD för SJ
2018 Entreprenörskapsforum
2017 Dagens Samhälle
2016 Kristoffer Tamsons (M)
2015 Skanska

 

 

Anders Sellström Strateg Externa relationer
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-540 12 12
Bild på Anders Sellström