Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Region Västerbotten utser Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Bästa Stockholmsperspektiv

Om Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

Sveriges motor är Stockholm- vilket betyder stora möjligheter för resten av landet. Hur påverkar Stockholms tillväxttakt övriga landet på ett positivt sätt och hur kan vi nyttja Stockholmsregionen för att utveckla andra delar av Sverige? Urbaniseringen är ett faktum. Vad finns det för fördelar med urbaniseringen och hur kan trenden användas för att hitta nya smarta lösningar för utvecklingen på landsbygden? Och vem i urbaniseringens mitt är bäst på att se att hela Sverige behövs?

Region Västerbotten utser sedan 2015 Almedalens bästa Stockholmsperspektiv där en aktör eller person prisas för sin sunda inställning till ett urbaniserat Sverige där alla landsändar och egenskaper behövs.

Tidigare pristagare:

2022 Dagens Industri 
2019 Crister Fritzson, VD för SJ
2018 Entreprenörskapsforum
2017 Dagens Samhälle
2016 Kristoffer Tamsons (M)
2015 Skanska

 

 

Ramona Dolan Strateg externa relationer
E-post
ramona.dolan@regionvasterbotten.se
Mobil
076-145 10 62