Varumärkesseminarium 2019

Välkommen till Region Västerbottens årliga varumärkesseminarium torsdag den 4 juli på temat "Drivkrafter och konkurrenskraft för tillväxt i hela Sverige".

Tid: 4 juli 2019, kl.9.45-11.45
Plats: Novgorodgränd 1

För att tillväxten ska ta fart i hela Sverige krävs flera större politiska satsningar på kompetensförsörjning, trafikinfrastruktur och tillhandahållande av samhällstjänster. I Västerbotten vet man vilka åtgärder som kommer bidra till att Sverige kan blomma i såväl stad som på landsbygd.

Program varumärkesseminarium i Almedalen 2019

Anmälan gör du här, senast den 2 juli