Varumärkesseminarium 2019

Ett nytt Sverige: Hur nya näringar och politik grundar för smart tillväxt utanför storstäderna

Tid: 4 juli 2019, kl.9.00-11.45, Novgorodgränd 1

Region Västerbottens årliga varumärkesseminarium i Almedalen lyfter hur norra Sverige, men även andra regioner, bidrar till svensk tillväxt och utveckling. Under årets varumärkesseminarium fokuserar vi på hur nya näringar växer fram utanför storstäderna och hur politiker jobbar för att påverka opinionen och bilden av Sverige. Samtidigt diskuterar vi också hur det kan vara så att Sverige fortfarande, trots stora statliga satsningar och ambitioner, är ett land med en påtaglig urbaniseringstrend där media, beslutsfattare och människor fortfarande drivs av normer om hur Sverige ser ut och fungerar. Västerbotten är ett län som vill växa på ett smart sätt. Smart tillväxt handlar om vilka tillväxtfaktorer som är mest långsiktiga och hållbara. Västerbotten vill ta täten i den smarta tillväxten, och därmed bidra till hela Sverige tillväxt.

Välkommen till ett spännande seminarium om regional utveckling, nyskapande, mod och politik!