Varumärkesseminarium 2022

Välkommen till Region Västerbottens årliga varumärkesseminarium

Onsdag 6 juli 10.00-12.00
Seminarium: Vad händer i norra Sverige?

Den gröna omställningen i norra Sverige går i rasande fart och sätter tryck på̊ den hållbara samhällsomvandlingen. Infrastruktur, tillgången till fossilfri energi, nybyggnationer och allmän service som ska klara att möta 100 000 fler invånare i närtid. EU ser nu norra Sverige som motor i den gröna omställningen, vilket även innebär möjligheter till olika EU-stöd. Seminariet Vad händer i norra Sverige? kommer att lyfta möjligheter men även svårigheter som norra Sverige, tillsammans med hela Sverige och EU, står inför.

Medverkande: Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten, Peter Larsson, regeringens samordnare för norra Sverige, Lotta Rönström, North Sweden European Office, Isak Frohm (S), riksdagsledamot, Helena Lindahl (C), riksdagsledamot, Maud Ericson, strateg infrastruktur, Region Västerbotten, Magnus Rudehäll, enhetschef Digitalisering och Innovationsledning, Region Västerbotten, Christina Friberg, näringspolitisk ansvarig och expert på stadsutveckling, Fastighetsägarna, Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft

Arrangör: Region Västerbotten