Varumärkesseminarium 2023

Välkommen till Region Västerbottens årliga varumärkesseminarium

10:00 - 12:00 Novgorodgränd 1

Tema - Energi, infrastruktur, näringsliv och platsutveckling - Västerbotten, en föregångare i omställning

Medverkande

Bengt Strömgren, Strateg energi, Region Västerbotten
Maud Eriksson, Infrastrukturchef, Region Västerbotten
Åsa Jackson, Hållbarhetsdirektör, Boliden
Anna Nordkvist, VD, Svenska Rallyt
Helena Renström, Marknadschef, Skellefteå Kommun
Jan Ridfeldt, VD, Umeå Energi
Tobias Vahlne, Director, Artic Center of Energi
Helena Lindahl, Riksdagsledamot, (C) Västerbotten
Rickard Carstedt, Regionråd, (S) Region Västerbotten
Anders Sellström, Moderator, North Sweden Stockholm Office