Veckans program 2022

Västerbotten i Almedalen 2022 blir fyra spännande och intressanta dagar. Novgorodgränd 1 i Visby fylls av seminarier, livepoddsändningar och andra trevliga aktiviteter där länets intressen synliggörs, nya samarbeten skapas och nya möten uppstår mellan organisationer och företag med koppling till Västerbotten.

 

Söndag 3 juli


16.00-17.00
Poddsändning: Hur får vi tag på rätt arbetskraft?
Norra Sverige växer kraftigt och nya etableringar ställer stora krav på kompetensförsörjningen. Redan nu vittnar företag och organisationer om svårigheter att hitta personal. Hur kan vi tillsammans hitta lösningar för att säkra kompetensförsörjningen?

Medverkande: Rickard Carstedt (S) regionråd, Region VästerbottenMaria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen och Jonas Lundström, chef för Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten, samtalar på scenen tillsammans med Elin Leyonberg.

Arrangör:
Region Västerbotten

 

Måndag 4 juli

 

10.00-12.00
Seminarium: Hur maximerar vi nyttan från start med ny järnväg
Arrangör: Norrbotniabanegruppen

 

16.00-17.00
Poddsändning: Kommer elen att räcka?
Stora energikrävande industrier etablerar sig i norra Sverige, befolkningen ska öka snabbt och samtidigt pågår en allmän elektrifiering av samhället. Hur ska vi klara energibehovet av grön el de kommande åren och kommer utbyggnaden av elnätet att hänga med?

Medverkande:Per Eckemark driftschef Nät, Svenska Kraftnät, Rickard Gegö VD Sveriges åkeriföretag och Joachim Nordin VD Skellefteå Kraftsamtalar på scenen tillsammans med Elin Leyonberg.

Arrangör
: Region Västerbotten

 

Tisdag 5 juli

 

10.00-12.00
Seminarium: Kommunikationens roll i valrörelser - sett inifrån partierna 
Arrangör: PRECIS

13.10-15.00
Seminarium: Flyktingars situation i världen

Medverkande: Mohammed Al Ali, Head of Jordan and Palestine office, SWEDO, Lusine Djanyan, Pussy Raiot kollektivet, Bahaa I Milhem, journalist, Alghad TV, Camilla Wagner, CEO, Klara K
Arrangör: SWEDO

16.00-17.00
Poddsändning: Kommer maten att räcka?
Hur kan vi säkra den närproducerade livsmedelsproduktionen? Lantbrukare har drabbats hårt av rådande el- och bränslepriser. Vi är mitt i en inflation där matpriserna blir dyrare, Ukrainakriget påverkar livsmedelstillgången och klimatkrisen ger ändrade förutsättningar. Hur ser vi då till att samtidigt bli mer självförsörjande på mat och värna närproducerat?

Medverkande: Anna-Karin Karlsson, projektledare på forskningsinstitutet RISE och Ella Nilsson, matambassadör Västerbotten samtalar på scenen tillsammans med Elin Leyonberg.


Arrangör: Region Västerbotten

21.00-23.00
Politisk allsång

Medverkande: Petra Engman och Johan Wållberg
Arrangör: Region Västerbotten

Onsdag 6 juli

 

8.15-8.45
Seminarium 1: Hur kan vi främja fysisk aktivitet och hälsa med hjälp av innovativa synsätt och metoder?

9.00-9.45
Seminarium 2: Hur kan nya synsätt på design av fysiska miljöer bidra till hållbart välbefinnande?

Medverkande: Tom Englén, verksamhetsledare, Change the game, Grim Jernudd, metodutvecklare, Change the game, Ahmed Al-Breihi, projektledare, Riskful play, Niklas Huss, innovationsstrateg, Mindshift Sverige, Mir Grebäck von Melen, utvecklingsledare friluftsliv, Vallentuna kommun
Arrangör: Change the game och Riskful Play

10.00-12.00
Seminarium: Vad händer i norra Sverige?
Den gröna omställningen i norra Sverige går i rasande fart och sätter tryck på̊ den hållbara samhällsomvandlingen. Infrastruktur, tillgången till fossilfri energi, nybyggnationer och allmän service som ska klara att möta 100 000 fler invånare i närtid. EU ser nu norra Sverige som motor i den gröna omställningen, vilket även innebär möjligheter till olika EU-stöd. Seminariet Vad händer i norra Sverige? kommer att lyfta möjligheter men även svårigheter som norra Sverige, tillsammans med hela Sverige och EU, står inför.

Medverkande: Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, Rickard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten, Peter Larsson, regeringens samordnare för norra Sverige, Lotta Rönström, North Sweden European Office, Isak Frohm (S), riksdagsledamot, Helena Lindahl (C), riksdagsledamot, Maud Ericson, strateg infrastruktur, Region Västerbotten, Magnus Rudehäll, enhetschef Digitalisering och Innovationsledning, Region Västerbotten, Christina Friberg, näringspolitisk ansvarig och expert på stadsutveckling, Fastighetsägarna, Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft
Arrangör: Region Västerbotten

13.00-14.00
Poddsändning: Hur kan vi ha så olika syn på skogen?
EU och Sverige har helt olika syn på det svenska skogsbruket. Hur kan det komma sig och vilka blir konsekvenserna?

Medverkande: Elin Leyonberg med gäster.
Arrangör: Region Västerbotten

17.00-19.30
Västerbottensmingel

Medverkande: Olivia Schönfeldt och Johan Wållberg
Arrangör: Region Västerbotten