Veckans program 2024

Västerbotten i Almedalen 2024 blir fyra spännande och intressanta dagar. Novgorodgränd 1 i Visby fylls av seminarier, livepoddsändningar och andra trevliga aktiviteter där länets intressen synliggörs, nya samarbeten skapas och nya möten uppstår mellan organisationer och företag med koppling till Västerbotten.

Tisdag 25 juni

10.00 – 12.00                              

”Stora fastighetsbestånd har ofta en onödigt hög energiförbrukning och onödiga effekttoppar.”

Arrangör: Luleå tekniska universitet

Medverkande
Christer Åhlund, Professor, Luleå tekniska universitet
Leif Häggmark, Projektledare, Luleå tekniska universitet
Lars Hansson, CEO, NRLYZE
Johan Stenlund,
CEO, Leosol

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/71386

 

14.00 – 15.15                              

”Norra Sverige måste komma igång med bostadsbyggandet”

Arrangör: Projekt Hållbar Samhällsomställning i Västernorrland, Region Västernorrland, N6-nätverket

Medverkande:
Tanja, Rasmusson, Byggföretagen
Peter, Dalmalm, Nordea
Helene, Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten
Peter, Larsson, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Niklas, Säwén, Sundsvalls kommun
Fredrik, Hansson, Luleå kommun
Effie, Kourlos, Östersunds kommun

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/70777

 

15.15 – 16.20                              

Norra Sverige gör världen grönare - stort ansvar med stora risker behöver delas med staten.”

Arrangör: Projekt Hållbar Samhällsomställning i Västernorrland, Region Västernorrland, N6-nätverket

Medverkande:
Annika, Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioner
Kristofer, Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Carin, Jämtin, Länsstyrelsen Västernorrland
Lars, Liljedahl, Härnösands kommun
Anna-Britta, Åkerlind, Örnsköldsviks kommun
Lorents, Burman, Skellefteå kommun
Jonny, Lundin, Region Västernorrland

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/70802

 

Onsdag 26 juni

09.00 – 10.00                              

Scener ur ett glesbygdsliv”

Arrangör: Nina Fållbäck Svensson

Medverkande:
Greta Sköld, projektledare, Region Norrbotten
Erika From, projekledare, Region Västerbotten
Jessica Isaksson, projektledare, Region Jämtland Härjedalen
Sara Hjalmarsson, projektledare, Region Västernorrland
Åsa Matero, projektsamordnare, Norra sjukvårdsregionförbundet
Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör, Norra sjukvårdsregionförbundet

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/71039

 

10.00 – 10.45                              

Ny infrastruktur behövs för hela landet

Arrangör: Region Skåne, Region Västerbotten

Medverkande:                            
Anna Jähnke, Regionråd (M), Region Skåne
Rickard Carstedt, Regionråd (S), Region Västerbotten
Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Skåne
Patrik Sällström, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten
Linus Eriksson, VD, Öresundsbrokonsortiet
Tina Thorsell, Samhällspolitisk chef, Transportföretagen
Niklas Johansson, Direktör för Kommunikation och klimat, LKAB
Ulrika Geeraedts, Chef för verksamhetsområde Planering, Trafikverket

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/71107

 

11.00 – 13.00 Regionalt stakeholder-möte inom Interreg Europa-projekt

Arrangör: Region Västerbotten
Medverkande: Patrik Sällström, Regional utvecklingsdirektör, Region
Västerbotten
Carina Eriksson, Strateg Region Västerbotten
Peter Hedman, Projektledare, North Sweden Cleantech
Silvia Stumpf, Business Agency, Bulgaria

 

13.00 – 15.00                              

Är omställningen i norra Sverige ett hot för södra Sverige?

Arrangör: Norra Sverige och North Sweden Stockholm Office

Medverkande: 
Stefan Attefall, Landshövding, Uppsala län
Helene Hellmark Knutsson, Landshövding, Västerbottens län
Carin Jämtin, Landshövding, Västernorrlands län
Joachim Glassell, Moderator, Region Jämtland/Härjedalen
Oliver Dogo, VD, Handelskammaren Mittsverige
Jonny Lundin, Regionråd, Region Västernorrland (C)
Janet Ågren, Kommunalråd, Umeå Kommun
Anders Öberg, Regionråd, Region Norrbotten
Ida Karkiainen, Riksdagsledamot, Norrbotten (S)
Helena Lindahl, Riksdagsledamot, Västerbotten (C)
Per Tryding, vice VD, Sydsvenska Handelskammaren
Roger Wetterstrand, Senior Policy Advisor, Region Västernorrland

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/70667

 

 

15.15 – 15.50                              

Gemensam nordisk byggmarknad – en väg ur många kriser?

Arrangör: Gränskommittén Midtskandia, Svinesundskommittén

Medverkande:
Susanne Rudenstam, VD, Träbyggnadskansliet
Kjell Nilsson, Dr, utredare, Nilsson Landscape
Anders Ahnlid, Generaldirektör, Kommerskollegium
Lars Lidén, Programledare, BIM Alliance
Johan Löfstrand, Ordförande, Sveriges Allmännytta

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/70993

 

15.55 – 16.20                              

Gemensamma regler – kan förenkling och harmonisering sänka byggpriserna?

Arrangör: Gränskommittén Midtskandia, Svinesundskommittén

Medverkande:                            

Susanne Rudenstam, VD, Träbyggnadskansliet
Anna Ervast Öberg, Chef Folkhem, (Numer Nordr), Nordr
Tobias Olsson, Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
Martin Lindberg, Försäljningschef, Martinssons Byggsystem AB

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/71000

 

16.20 – 16.55                              

Hur löser vi svårigheter med gemensamma nordiska byggregler?

Arrangör: Gränskommittén Midtskandia, Svinesundskommittén

Medverkande:
Susanne Rudenstam, VD, Träbyggnadskansliet
David Josefsson, Ledamot Civilutskottet, Riksdagen (M)
Janet Ågren, Kommunalråd, Umeå kommun (S)
Linn Laupsa, Vice KSO, Halden Kommune

Länk till arrangemang: https://almedalsveckan.info/program/71005

Torsdag 27 juni

09.00 – 10.00                              

Batteritillverkning - så reindustrialiserar vi Sverige på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Arrangör: Swedish Battery Regions, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, Region Västernorrland

Medverkande:
Rickard Carstedt, Regionråd, Region Västerbotten (S)
Madeleine Jonsson, Regionråd, Västra Götalandsregionen (MP)
Klas Ericson, Samordnare grön omställning, Business Sweden
Frida Bergman, Moderator, strateg, Region Västernorrland
Jonny Lundin, Regionråd, Region Västernorrland (C)
Sara Modig, Statssekreterare Näringsliv, Regeringen

Länk till arrangemang:        https://almedalsveckan.info/program/70597

 

10.00 – 12.00                              

Hur höjer vi tempot för att genomföra den samhällsomställning som nu pågår i norra Sverige?

Arrangör: Region Västerbotten

Medverkande:
Anders Sellström, Moderator, Region Västerbotten
Rickard Carstedt, Regionråd, Region Västerbotten
Bengt Strömgren, Strateg, Region Västerbotten
Annelie Karlsson, Samordnare, Region Västerbotten
Elin Pietroni, vVD, Umeå Energi
Joacim Nordin, VD, Skellefteå Kraft
Anja Alemdar, Director PRA, Vattenfall
Jenny Nordén, Energi/klimatstrateg, Länsstyrelsen Västerbotten
Tina Holmlund, Verksamhetsledare, Länsstyrelsen Västerbotten
Maud Ericson, Strateg infra, Region Västerbotten
Hans Lindberg, Kommunalråd, Umeå Kommun
Patrik Oksanen, Senior fellow, Freeworldforum
Magnus Rudehäll, Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning på Region Västerbotten
Edward Riedl, Finansutskottets ordförande (M)

Länk till arrangemang:        https://almedalsveckan.info/program/70657

 

12.00 – 13.00                              

Luftburen ambulanssjukvård, Regional samverkan – till nytta för Sveriges befolkning och beredskap

Arrangör: Svenskt Ambulansflyg

Medverkande:
Oskar Svärd (M), Riksdagsledamot, ledamot Trafikutskottet och suppl. Försvarsutskottet
Marie Morell (M), vice ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKR RSO, regionråd, Region Östergötland
Anders Öberg (S), ordförande direktionen, Svensk Luftambulans RSO, regionråd, Region Norrbotten
Anna-Lena Danielsson (S), vice ordförande direktionen, Svensk Luftambulans ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden., Region Västerbotten
Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg vid ordf. regionfullmäktige. Region Örebro län
Carina Svensson (S), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg regionråd, Region Skåne
Lars-Olof Björkqvist, förbundsdirektör, Svensk Luftambulans
Fredrik Helliksson, medicinskt samordningsansvarig läkare
Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
Johan Thunberg, medicinsk rådgivare, Svenskt Ambulansflyg MD PhD, MedCh/MLA, Region Västerbotten

 

14.00 – 15.00                              

Går det så bra att det nu går åt skogen för norra Sverige?

Arrangör: Europaforum Norra Sverige

Medverkande:
Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör, Skellefteå kommun
Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten
Rickard Carstedt, Regionråd, Region Västerbotten
Daniel Danielsson, Oppositionsråd Åre kommun, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Johnny Lundin, Regionråd, Region Västernorrland
Mikael Janson, Direktör, North Sweden European Office

Länk till arrangemang:        https://almedalsveckan.info/program/72001

 

20:30 - 23:00  Politisk Allsång

Kom och sjung med oss!

 

Fredag 28 juni