Inbjudan till Almedalsveckan

I Västerbottens län satsar vi offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringsliv, akademi och offentliga sektorn. På ett både framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt söker vi olika forum där länets intressen kan synliggöras.

Under drygt 33 år har vi använt Grand Hôtel i Stockholm för att lyfta fram Västerbottens intressen till regionala och internationella intressenter. En samlande kraft är vår fantastiska mat. I syftet att vidareutveckla detta arbete har Region Västerbotten inlett ett arbete med att utveckla sin närvaro på olika nationella och internationella arenor som kan skapa:

  • Fördelar för våra prioriterade satsningar
  • Synlighet för viktiga frågeställningar
  • Dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer
  • Forum för kund- och partnerskapsvård
  • Ytterligare kraft i vårt utvecklingsarbete
  • Strategiska mötesplatser för samhällsfrågor

 

Region Västerbotten har valt Almedalen som ett potentiellt forum för att utveckla dessa frågeställningar under 2023. Almedalen är ett etablerat forum där många av våra prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under begränsad tid. Det ger även stora möjligheter till sektorövergripande samordning samt möjligheter att både agera enskilt eller tillsammans i olika frågor.

Vi bjuder därför in er Västerbottensaktörer att delta i dessa aktiviteter. Vi tror att detta kan vara en injektionsspruta för en bredare samverkan kring att delta i olika externa plattformar.

Varmt välkommen!

Rickard Carstedt (S)

Regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten