EXPO 2020

Logga Expo 2020

World Expo 2020 flyttas fram ett år

Under vecka 18 togs ett enhälligt beslut av medlemsstaterna i World Expo styrande organ om att flytta fram World Expo 2020 ett år och nytt datum blir den 1 oktober 2021 till den 31 mars 2022.

 

Världsutställningen Expo 2020 äger rum i Dubai under temat "Connecting Minds – Creating the Future".

Utställningen fokuserar på tre områden: Möjligheter, Mobilitet och Hållbarhet och kommer att välkomna 180 deltagande länder och 25 miljoner besökare. 

Sveriges paviljong kommer att vara placerad i området Hållbarhet och Expo 2020 blir den svenska regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet under året.

Västerbottens deltagande i världsutställningen syftar till att stärka vår innovations- och konkurrenskraft och bidra till regionens utveckling. 

Expo 2020 är en mötesplattform med enorm, global potential – designad för effektivt kunskapsutbyte och strategiskt påverkansarbete. 

Målet för länet är att sätta upp nya samarbeten, attrahera nya investeringar och skapa ökade tillväxt- och exportmöjligheter.

Fokusområden för Region Västerbotten är Life science, Clean innovation, Bioeconomy innovation och Arctic design.

 

Vill ni bidra och delta?

Är ni ett företag som är intresserade av att öka företagets internationella kontaktytor och skapa/möjliggöra partnerskap på den internationella marknaden? Vill ni få möjlighet att göra affärer, inte bara med Förenade Arabemiraten och Mellanöstern utan med affärspartners från hela världen?  

 

Kontakta respektive kontaktperson nedan för den bransch ni tillhör. 

Connected Industries and New Materials
Anders Hjalmarsson (Handelskammaren, Gateway2Export) 
anders.hjalmarsson@handelskammaren.ac

Melker Persson (Handelskammaren, Gateway2Export) Föräldraledig tom December 2021 
melker.persson@handelskammaren.ac

Arctic Design:
Carina Eriksson
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Life Science:
Peter Hägglöf (Region Västerbotten, VHIDO)
peter.hagglof@regionvasterbotten.se

Smart Cities:
Nina Rismalm
nina.rismalm@umea.se  

Bio Circular Innovation:
Helena Näsström 
helena.nasstrom@processum.se

 

Mer information angående Region Västerbottens deltagande kommer inom kort. 

Läs mer på utställningens internationella hemsida: https://www.expo2020dubai.com/

Länk till regeringens hemsida med information om världsutställningen: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/varldsutstallningen-expo-2020-i-dubai/

Sidan uppdateras löpande

Koordinator för Region Västerbotten Helena Näsström
E-post
helena.nasstrom@processum.se