2019 – Italien

Mellan 15-18 oktober besökte en delegation av 29 politiker och ledande tjänstepersoner från regionen och kommunerna i Västerbotten Region Emilia-Romagna i norra Italien för att fördjupa sig i regionala utvecklingsfrågor. Under resan ägde fyra studiebesök rum - vid European Food Safety Authority, organisationen SERN, Region Emilia-Romagna och den psykiatriska kliniken Centro accoglienza la rupe Coop Sociale.

På bild: delegationen från Västerbotten tillsammans med Region Emilia-Romagnas region- och stabsledning

 

Det är viktigt att blicka utanför regionen ut i världen för att lära av andra, hitta gemensamma nämnare och förbättringsområden. Studiebesök och nya möten under vistelsen i Region Emilia-Romagna genererade i flertalet lärdomar, nya tankeprocesser och öppnade upp möjligheter för nya samarbeten.

Högaktuella ämnen för Västerbotten

Vid besöket hos EU:s myndighet för matkontroll och livsmedelssäkerhet träffades bland annat Victoria Villamar, Head of Engagement and Cooperation. Delegationen introducerades till EFSA och EU:s påverkan på medlemsländernas förutsättningar att bedriva produktion och export av livsmedel. Högaktuella ämnen för länet då processen att ta fram Västerbottens livsmedelsstrategi pågår. Frågor om djurhälsa och hur sjukdomar sprids via djur och över gränser berördes också under besöket.

-Besöket vid EFSA var både intressant och viktigt för länet då ämnen som självförsörjning och export lyftes – områden som vi arbetar hårt för att utveckla och effektivisera och som Västerbotten genom livsmedelsstrategin ska bli ännu bättre på. En annan fråga som vi tar med oss tillbaka hem är arbetet för att motverka spridning av djursjukdomar, och framförallt avmagringssjukan som vi sett flera fall av i norra Sverige både hos älg och ren och bör ta på största allvar, menar Rickard Carstedt (S). 

Gränsöverskridande samarbeten 

Organisationen SERN arbetar för att skapa samarbeten mellan norra och södra Europa, och då framförallt mellan Italien och Sverige. Av nätverkets 60 medlemmar är 28 svenska. Fem områden prioriteras – utbildning, lokal och regional utveckling, hälsa, energi och sociala frågor. Projekten öppnar för gränsöverskridande samarbeten där många gånger flera av organisationens medlemsländer är delaktiga.

-Vi ser positivt på samarbete framöver med en organisation som SERN där potential ges både till större och mindre kommuner och organisationer att arbeta gränsöverskridande. Framförallt är det ett väldigt bra sätt att underlätta internationella samarbeten för mindre aktörer som i vanliga fall kan ha svårigheter att kliva utanför de nationella gränserna, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten. 

En av resans dagar ägnades åt besök hos institutioner vid Region Emilia-Romagna. Stort fokus riktades åt regionens framgångsrika verksamheter kopplade till jämställdhetsarbete, äldreomsorg, integration och psykisk ohälsa.

Region Emilia-Romagna driver hårt arbete för jämställdhetsfrågor och jobbar för att vara en nationell förebild inom området. Extra intressant för Västerbotten som lägger stor vikt vid att säkerställa att projekt som beviljas är jämställdhetsintegrerade.

Som värdar för besöket stod Region Emilia-Romagna, den italienska regionens motsvarande organisationsform till Region Västerbotten.

Material från resan

Introduction to EFSA

EFSA Cooperation with MS

EFSA-ECDC report on Zoonoses

EFSA's Work On Animal Health (ASF)

Chronic Wasting Disease (CWD)

EFSA's APDESK Work