Tillsammans för det hållbara samhället

Mellan 19 och 22 januari 2021 arrangeras en vecka av digitala arrangemang som livesänds från campus i Umeå. Veckan är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Sparbanksstiftelsen Norrland, Skellefteå Kraft och Umeå universitet.

Samarbetet och den digitala januariveckan är en del av ”Tillsammans för regionens utveckling”. En rörelse som skapats av Region Västerbotten, tillsammans med Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Balticgruppen, men som välkomnar alla. Partnerskapet vill ta tillvara på de krafter och viljor som finns i Västerbotten, och skapa de bästa förutsättningarna för så många som möjligt.

Program för veckan

19 januari Invigningsprogram Tillsammans för det hållbara samhället

Läs mer om programmet och anmäl dig här
Under invigningsdagen den 19 januari kan deltagarna se fram emot ett samtal med Peter Carlsson, inspiratören och entreprenören från Northvolt, ett invigningstal av Utrikesminister Ann Linde och medverkan av Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, Umeå universitets rektor Hans Adolfsson med många fler.

 

20 januari Skogstekniska klustret

Mer detaljer kommer

 

21 januari Kunskapsnoden

Mer detaljer kommer

 

22 januari, kl 10-11:30 Tillgängliggörande av avancerade terapier - det här är bara för specielt inbjudna personer.

10.00 – 10.10   Inledning
10.10 – 10.30   Presentation från Region Västerbottens Vitbok: Tillsammans för tillgängliggörande av avancerade terapier i Sverige
10.30 – 11.20   Rundabordssamtal om Tillgängliggörande – Så tar vi nästa konkreta steg framåt tillsammans
11.20 – 11.30   Avslutning