Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år tar Västerbotten plats på Grand Hôtel i Stockholm. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel scen
Invigningen av Grand Hôtel 2023
Foto: Foto: Patrick Trägårdh

Västerbotten på Grand Hôtel 2023

Den 24 januari 2023 invigdes Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e året. Arrangemanget fortsatte under två veckor, där företag och organisationer från Västerbotten träffades i Grand Hôtels lokaler för möten, seminarier och nätverksträffar.

Även i år serverades den omtalade Västerbottensbuffén, komponerad av Västerbottens egen matambassadör Ella Nilsson. Västerbottensbuffén finns att ta del av till och med den 12 februari på Verandan på Grand Hôtel.

Kontakt

 

Anders Sellström Strateg Externa relationer
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-540 12 12
Bild på Anders Sellström