Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

I januari 2020 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 30:e året i rad. Veckorna arrangeras av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland. Årets tema är ”Drivkrafter och konkurrenskraft”.

För mer information se www.vasterbotten.nu