Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år finns Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå. År 2023 pågår arrangemanget i två veckor. Västerbottensbuffén serveras på Verandan till och med den 12 februari.

På bild: Hans Kreisel, fd. vd Skellefteå Kraft, Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Anna Olin Kardell, journalist och moderator
Foto: Patrick Trägårdh

Västerbotten på Grand Hôtel 2023

Den 24 januari 2023 invigs Västerbotten på Grand Hôtel för 33:e året. 

Kontakt

 

Anders Sellström Strateg Externa relationer
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-540 12 12
Bild på Anders Sellström