Västerbotten på Grand Hôtel

I januari varje år tar Västerbotten plats på Grand Hôtel i Stockholm. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel scen
Invigningen av Grand Hôtel 2023
Foto: Foto: Patrick Trägårdh

 

Kontakt

 

Anders Sellström Strateg Externa relationer
E-post
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-540 12 12
Bild på Anders Sellström