Nordiskt toppmöte i Lycksele

De politiska ledningarna för Nordlands fylkeskommune, Österbottens förbund och Region Västerbotten träffades i samband med Mötesplats Lycksele för att diskutera och anta ett gemensamt ställningstagande om fördjupat samarbete, fler infrastruktursatsningar och ett gemensamt EU-program. Regionerna har gemensam historia, gemensam kultur och gemensamma intressen. Förutsättningarna för att utveckla samarbeten ytterligare är goda och den politiska ambitionen är hög.

Ledande personer från Region Västerbotten, Nordland och Österbotten

- Varje gång vi träffas så påminns jag alltid om att vi har så oerhört mycket gemensamt, säger Mikaela Björklund, vice ordförande i landskapsstyrelsen Österbottens förbund. Det känns väldigt tryggt att få arbeta mer tillsammans inom fler områden, fortsätter hon.

Det har genom åren gjorts ett flertal viktiga investeringar i transportinfrastruktur, bland annat för att stärka tvärstråket längs E12 som binder ihop regionerna. Två konkreta exempel är tunneln genom Umskaret mellan Norge och Sverige och utvecklingen av Vasa hamn.

En av de mest avgörande satsningarna är beställningen av en ny, miljövänlig och innovativ färja som säkrar förbindelsen mellan Umeå och Vasa för mer än 30 år framåt.

- Att få till en ny färja är ett historiskt steg och en grundförutsättning för att människor och gods ska kunna röra sig mellan våra regioner, säger Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten.

För att kunna fortsätta ta vara på gemensamma möjligheter menar regionerna att det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica måste få finns kvar för perioden 2021-2027. Idag stöder programmet EU-projekt med 35 miljoner euro inom områdena innovation, näringsliv, miljö och transport.

- Vi måste nu hjälpas åt och säkerställa att det finns effektiva verktyg för gränsregionalt samarbete även i framtiden, både vad gäller resurser och utformning av program anpassade efter just våra behov, säger Bergkvist.

Det är i samband med förhandlingarna om EU:s långtidsbudget som regionernas gemensamma EU-program, Botnia-Atlantica, varit uppe för diskussion och delvis hotats. Något företrädarna för Nordland, Västerbotten och Österbotten menar vore förödande för samarbetet.

- Det här är ett världsunikt samarbete med väldigt goda resultat som vi måste bli ännu bättre på att berätta om, säger Kaj Suomela, landskapsdirektör Österbottens förbund.

- Jag tror vi behöver tänka mer gränslöst, säger Eirik Fiva, direktör för internationellt samarbete i Nordlands fylkeskommune, som vill se ännu fler strategiskt viktiga projekt även under nästa programperiod.

Unikt nordiskt samarbete.pdf

Tillbaka till nyhetslistan