NYHETER 2023-09-21

Östersjökommissionen höll sin årliga generalförsamling i Umeå och Vasa

Region Västerbotten och Österbottens förbund stod tillsammans värdar för Östersjökommissionens 28:e generalförsamling, en konferens som påbörjades i Umeå och fortsatte över Östersjön på färjan Aurora samt avslutades i Vasa.

Östersjökommissionen höll sin årliga generalförsamling i Umeå och Vasa

Samverkan kring Östersjön

Samverkan mellan regioner kring Östersjön är viktig för att stärka och utveckla regionerna. Det delade värdskapet mellan Västerbotten och Österbotten symboliserade det starka samarbetet och utbytet mellan de två regionerna, som har gett resultat som exempelvis färjelinjen Umeå - Vasa. Deltagarna vid generalförsamlingen fick också uppleva att resa mellan orterna med Aurora, som är en av världens miljövänligaste färjor.

 – Färjan Aurora är ett resultat av samarbete mellan våra regioner och det är en ära att få bjuda in medlemsregionerna till Västerbotten och Österbotten och visa den positiva utveckling som goda samarbeten ger, säger Tomas Mörtsell, President Östersjökommissionen. 

Hållbarhet på programmet

Årets tema på generalförsamlingen var "Navigating to a sustainable, resilient, innovative and well-connected Baltic Sea Region" där Östersjökommissionens representanter fick möjlighet till dialog och kunskapsutbyte mellan varandra.

Programmet innehöll också studiebesök i respektive region. I Umeå fick representanterna träffa Umeå Energi för information om arbetet som pågår inom grön omställning där Umeå Energi har en betydande roll i stadsplanering och energiförsörjning.

I Vasa ingick det ett studiebesök hos Wärtsilä Sustainable Technology Hub med information om alternativa miljövänliga bränslen och motorer för sjöfarten samt Wärtsiläs testmiljö ombord på färjan Aurora.

Östersjökommissionen samlar regionerna

Östersjökommmissionen (The Baltic Sea Commission) är en geografisk sektion inom nätverket CPMR, The Conference of Periheral Maritime Regions med syfte att samla perifera och maritima regioner inom Europeiska unionen för att tillsammans driva regionernas viktiga frågor inom EU.

Region Västerbotten är värdregion för Östersjökommissionens sekretariat. President för Östersjökommissionen är Tomas Mörtsell som representerar Region Västerbotten.

Läs mer här: https://www.regionvasterbotten.se/externa-relationer-och-strategisk-platsutveckling/externa-relationer/ostersjokommissionen-och-ostersjostrategin

Läs mer om Östersjökommissionen här: https://cpmr-baltic.org

Tillbaka till nyhetslistan