NYHETER 2022-03-31

Regionpodden: Så ska glesbefolkade regioner konkurrera om tillväxten

I dagens avsnitt av Regionpodden pratar vi om nätverket NSPA* som består av de 13 nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland. Tillsammans driver de frågor mot EU för att förbättra våra regioners möjligheter.

Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten, Mikael Janson, chef på North Sweden European Office, Tomas Norvoll, fylkesrådsordförande i Nordlands Fylkeskommun och ordförande i NSPA , Jukka Teräs, projektledare för Artic Investment Platform Foto: Elin Leyonberg

EU är stort och det finns många stora städer som har mycket att säga till om. I våra regioner bor bara 0,5 procent av EU:s befolkning, och vi bor på en yta som utgör det arktiska Europa, som inte går att jämföra med till exempel jordbrukslandsbygd i Centraleuropa. Därför är det viktigt att vi samordnar oss och visar att vi har särskilda förutsättningar men också stora potentialer. Tillsamman blir vi en stark part där vi ser att EU lyssnar på oss.
 
Förutsättningar för utveckling
Sex till sju beslut av tio, i ett lokalt kommunfullmäktige, berörs av EU-beslut. EU är en viktig aktör, dels eftersom de har de finansiering, och dels för att EU:s regelverk kan ställa till hinder eller skapa möjligheter. Vi måste berätta vilka vi är, hur det ser ut hos oss, vad vi behöver för stöd, men också vad kan vi bidra med, och på så sätt skapa förutsättningar för utveckling, infrastruktur och tillväxt.
 
Finns svensk skog för att ta upp Europas utsläpp?
Lyssna på dagens avsnitt om hur NSPA använder EU för att sätta press nationellt, till exempel när det gäller Norrbottniabanan. Hör om elflygsprojeket som Sverige har tillsammans med Finland, och om den svenska skogen –  ska den stå kvar och lagra koldioxid för att ta upp Europas utsläpp? Vad betyder det att Bryssel blir arenan att spela på i stället för huvudstäderna i våra norra länder? Vad är Artic investment platform och hur kan den göra skillnad som natt och dag för oss i norr?

I studion tillsammans med Elin Leyonberg finns:

Tomas Norvoll, fylkesrådsordförande i Nordlands Fylkeskommun och ordförande i NSPA
Mikael Janson,
chef på North Sweden European Office  Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten
Jukka Teräs,
projektledare för Artic Investment Platform

*NSPA = Northern Sparsely Populated Areas

 

Tillbaka till nyhetslistan