NYHETER 2023-10-12

Urbans analysmetoder viktiga i många kliniska studier

Urban Wiklunds forskning handlar främst om att utveckla matematiska metoder för att analysera medicinska signaler som speglar hjärtats funktion. Hans metoder han använts i många kliniska studier på flera områden. Nu har han tilldelats pris för sina insatser.

urban wiklund sitter vid sitt skrivbord
Urban Wiklund är sjukhusingenjör och professor på Medicinsk teknik, forskning och utveckling, MT-FoU. Foto: Anja Hansen Knutsson

Urban Wiklund är sjukhusingenjör och professor på Medicinsk teknik, forskning och utveckling, MT-FoU. Han genomför de flesta av sina projekt i samarbete med kliniska forskare vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. 

– Jag har hållit på med mycket, men arbetar framför allt med forskning och utveckling av metoder för analys av olika signaler och annan data som speglar hjärtats funktion och reglering. Min roll handlar ofta om hur man ska samla in data och hur den ska analyseras för att komma över de värden man behöver. En stor del har handlat om hjärtfrekvensvariabilitet, berättar han.

Hjärtfrekvensvariabilitet är den variation i pulsen som sker mellan varje hjärtslag och som speglar aktiviteten i det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet är de nerver som styr inre organ, till exempel hjärtat, och inte kan påverkas av viljan. Normalt följer hjärtfrekvensen andningen när man tar djupa andetag, men inte hos personer som har autonom dysfunktion.

Studier kring Skellefteåsjukan och barn med medfödda hjärtfel

Urban Wiklund har varit delaktig i många studier kring Skellefteåsjukan, en patientgrupp som har problem med det autonoma nervsystemet. I början av 1990-talet, ungefär samtidigt som man började med levertransplantationer som behandling av dessa patienter, ville man se hur hjärtfrekvensvariabiliteten förändrades efter transplantationen.

– Man kunde se att den inte blev bättre, men tendenser till att försämringen stannade av. Man kunde också se att patienterna fortsatte utveckla arytmier efter transplantationen, säger Urban Wiklund.

De system för att mäta och analysera som Urban Wiklund då satte upp, är metoder som sedan använts på andra patientgrupper. Till exempel har han haft många samarbeten med barnkardiologen i projekt kring barn med medfödda hjärtfel. Bland annat i en studie om barn som föds med bara en hjärtkammare, så kallat enkammarhjärta.

– Där har vi följt hur olika kirurgiska steg kan påverka hjärtfrekvensen. Vi har följt dem mellan operationsstegen och även efteråt. Många drabbas av rytmrubbningar och/eller låg hjärtfrekvens och en del kan behöva pacemaker, och vi har funnit vissa indikationer på vilka, berättar Urban Wiklund.

Han har arbetat på Norrlands universitetssjukhus sedan 1989 och haft samarbeten med många olika verksamheter, till och med patologen, i en studie där man undersökte koppling mellan hjärtsjukdom och kombinationen av energidryck och alkohol.

– Jag har fått lära mig mycket om olika sjukdomar och hur de behandlas, berättar Urban Wiklund.  

Tilldelats Erna Ebelings pris 2023

För sina framstående insatser inom medicinsk teknik och starka stöd till den medicinska forskningen, har Urban Wiklund tilldelats Erna Ebelings pris 2023. Det är ett pris som ska främja forskning inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Urban Wiklund tog emot priset i samband med Medicinteknikdagarna, som arrangerades i Stockholm 9–11 oktober.

Läs mer om Urban Wiklunds forskning

Läs mer om MT-FoU

Tillbaka till nyhetslistan