NYHETER 2022-03-28

Västerbotten krokar arm med Katalonien för hållbar utveckling

Rysslands invasion av Ukraina, klimatförändringar och behovet av mer regionalt utvecklingssamarbete var några av diskussionspunkterna när Region Västerbottens lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner (Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR) samlades i Barcelona för ett fysiskt möte, för första gången på två år.

Tomas Mörtsell

– CPMR är en av de viktigaste arenorna för att visa och påverka Västerbottens regionala utmaningar i EU, säger Tomas Mörtsell (C), som företrädde Region Västerbotten vid sammankomsten.

Det var regionen Katalonien som stod värd för vårens möte och Tomas Mörtsell har under det senaste året lett en särskild arbetsgrupp där bland annat Katalonien ingår, för att påverka EU:s arktiska politik.

– Det politiska intresset för Arktis är stort, dels för att klimatförändringarna är som mest påtagliga i Arktis, dels på grund av det geopolitiska läget där stormakterna positionerar sig allt mer. Men för människorna som bor i det europeiska Arktis till vilket Västerbotten räknas, är det framför allt hållbar utveckling som är viktigast, säger Tomas Mörtsell.

Hållbara transporter
Vid CMPR-mötet debatterade Tomas Mörtsell bland annat behovet av att påskynda omställningen från väg till järnväg och sjötransport i europeiska Arktis, och vid ett seminarium om hållbara transporter presenterade han även ett flertal exempel på hur Region Västerbotten arbetar med utveckling av infrastrukturen. Han lyfte bland annat det gränsöverskridande projektet FAIR som sker över Kvarken tillsammans med Österbottens förbund, med syfte att förbereda för, och påskynda övergången till elektrisk flygfart.

– Västerbottens internationella engagemang är en förutsättning för att lyfta frågor som behöver förstås på den nationella arenan. Ofta är förståelsen större i EU än i Stockholm, säger Tomas Mörtsell.

– Vi vet att möjligheterna att påverka de strategiska transportvägarna i EU, där Norrbotniabanan utgör ett lysande exempel, beror på ett långsiktigt påverkansarbete, fortsätter Mörtsell.

Rysslands invasion av Ukraina
Mycket av CPMR:s politiska byråmöte kom att handla om Rysslands invasion av Ukraina, vilket fördömdes genom bland annat ett ställningstagande från Östersjökommissionen och framfördes av Mörtsell.
Ta del av fördömandet av Rysslands invasion av Ukraina här: cpmr-baltic.org/download/cpmr-baltic-sea-commission-stands-with-ukraine-statement

Mer om CPMR
Conference of Peripheral and Maritime Regions (CMPR) grundades år 1973 och är en organisation som företräder intressena hos Europas perifera och maritima regioner. Organisationen har representation av 150 regioner från sammanlagt 28 länder. Syftet är att minska skillnaderna i förutsättningar för utveckling, mellan olika regioner i Europa.

Tomas Mörtsell (C) är vice ordförande i Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission) som är en av de sex makroregioner som utgör basen för CPMR. Övriga regioner är: North Sea Commission, Atlantic Arc Commission, Balkan and Black Sea Commission, Intermediterranian Commission, Islands Commission.
Läs mer här: cpmr-baltic.org

 

 

För fler kommentarer
Tomas Mörtsell
Vice ordförande i Östersjökommissionen
och 2:e vice ordförande i beredningen för regional utveckling, Region Västerbotten
0951-140 90

För sakupplysningar kring arbetet och organisationen
John Kostet
Senior Adviser Regional Policy, North Sweden European Office
070-461 00 77, john.kostet@northsweden.eu

Tillbaka till nyhetslistan