NYHETER 2020-11-12

Hur skulle du vilja samarbeta med våra grannländer för att göra vår region starkare?

Stora Sjöfallets / Stuor Muorkke nationalpark Foto: Interreg Nord

Den kommande programperioden kommer det nuvarande Botnia-Atlanticaprogrammet och det nuvarande Nordprogrammet slås ihop till ett program. Det nya Interreg programmet mellan Sverige, Finland och Norge vill ha din åsikt om vilka prioriteringar som bör göras i nästa programperiod 2021-2027.

Svara därför gärna på den svenska webbenkäten som kan nås via: https://forms.gle/y54f9faGGABCopc69

Läs mer på Interreg Nords webbplats där du även hittar webbenkäten i andra språk.

Tillbaka till nyhetslistan