Inbjudan att diskutera er projektidé

Ny utlysning för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland är nu öppen hos Tillväxtverket 12 december 2019 – 13 februari 2020.

group of people gathering Foto: HIVAN ARVIZU @soyhivan on Unsplash.com

För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella utlysningen krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast 27 januari 2020. För medfinansiering från Region Norrbotten är sista datum att söka den 13 februari 2020.

Möte tidig projektidé

Ni som avser ansöka om projektfinansiering inom det regionala strukturfondsprogrammet ska först ha en formell kontakt i form av ett tidigt projektidémöte. Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder därför sökande ett tillfälle att träffa båda parter för en gemensam diskussion om er projektidé den 15 och 16 januari 2020 på Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå.

Följande mötestider för 15-16 januari finns att boka:

15 januari: 08:30-09:30, 10:30-11:30, 13:00-14:00, 14:30-15:30, 16:00-17:00
                                
16 januari: 08:30-09:30, 10:30-11:30, 13:00-14:00, 14:30-15:30

Läs mer i pdf-fil nedan.

Inbjudan projektidémöte Umeå.pdf

Tillbaka till nyhetslistan