Information om nya EU-program

1 juli 2020 | Klockan 13.00-14.00 | Direkt från Regionhuset Sessionssalen, Norrbotten

flaggor EU Sverige

Region Norrbotten och Region Västerbotten bjuder in till en direktsänd information om nya EU-program.

Region Norrbotten och Region Västerbotten tar just nu fram ett gemensamt program för regionala utvecklingssatsningar för de kommande sju åren. Totalt räknat handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla övre Norrland. Informationen fokuserar på Europeiska regionalfonden som möjliggör projekt för att utveckla innovation och företagande, infrastruktur, gröna investeringar och bredband. Uppdraget kommer från regeringen. Tove Cullhed och Ylva Sardén från Region Norrbotten och Marta Bahta från Region Västerbotten informerar om arbetet.

Informationen sänds direkt från Regionhuset i Luleå, Sessionssalen.
Det finns möjlighet att delta antingen digitalt eller fysiskt.
Länk till sändningen: Anslut till Microsoft Teams-möte

Mer information
Monica Lejon, 0920-711 76, monica.lejon@norrbotten.se
Tove Cullhed, 0920-711 58, tove.cullhed@norrbotten.se

Program Direktsänd: nya EU-program 1juli

Seminariet kommer att spelas in och göras tillgängligt i efterhand.

Tillbaka till nyhetslistan