NYHETER 2022-07-05

Nästkommande utlysning hos Region Västerbotten

I höst öppnar Region Västerbotten ytterligare en utlysning av projektmedel.

Personer som projektplanerar. Foto: Scott Graham på Unsplash.com

Fram till och med den 24 augusti pågår som bekant en utlysning av regionala projektmedel hos Region Västerbotten för projekt som till exempel söker finansiering från strukturfonderna via Tillväxtverket Övre Norrlands första utlysning 1-15 september.

När öppnas nästa utlysning?

Nästa utlysning planeras att öppna i slutet av september. Preliminärt kommer den att vara öppen 2022-09-29--2022-12-14 (vecka 39-50). Beslut om stöd på inlämnade ansökningar kommer Regionala utvecklingsnämnden att fatta vid deras sammanträde i februari 2023.

Mer exakta datum återkommer vi med i augusti.

Intensiv höst

Det verkar finnas förutsättningar för en intressant och intensiv höst när det handlar om projekt. Förutom Region Västerbottens nämnda utlysningar samt Tillväxtverkets kommande den 1-15 september har sistnämnda i dag (2022-07-04) lämnat besked om deras kompletterande utlysning med huvudinriktning att stärka kapaciteten för grön omställning.

Läs mer om den här: Tillväxtverket Övre Norrland

Tillbaka till nyhetslistan