Northern Periphery and Arctic programme - förberedelser inför kommande programperiod 2021-2027

sticky notes on corkboard Foto: Jo Szczepanska on Unsplash.com

Det pågår arbete med att förbereda rubricerat program för kommande programperiod. Planeringsarbetet leds av en ”Programme Planning Group” (PPG). Gruppen hade sitt första konstituerande möte den 4:e juni där arbetsordningen antogs.

En ”content sub group” med fyra regionala representanter inrättades. Gruppen ska hjälpa PPG och arbeta mellan PPG:s möten för att främja programframtagandet och vara ett bollplank åt programskrivarna.

PPG beslutade att starta fyra arbetsströmmar, inklusive områdesanalys, aktiviteter för att samordna med regionala intressenter och andra Interregprogram, åtgärder för att involvera relevanta programpartners, samt val av förvaltande myndighet (Länsstyrelsen Västerbotten) och förfarandet för att inrätta ett programsekretariat.

Ytterligare information finns på EU-programmets hemsida:
http://www.interreg-npa.eu/news/preparing-the-npa-2021-2027-report-from-the-1st-programming-meeting/

För mer information, kontakta:

Mikael Johansson Åberg
070-217 57 22
mikael.johansson@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan