Nya beslut inom Norra Periferi- och Arktisprogrammet

Övervakningskommittén för Norra periferi och Arktisprogrammet 2014-2020 sammanträdde den 4 december i Köpenhamn, Danmark.

sticky notes on corkboard Foto: Jo Szczepanska on Unsplash.com

Vid sammanträdet fattade Övervakningskommittén beslut om de projektansökningar som lämnades in vid den sjunde ansökningsomgången.

Övervakningskommittén godkände 8 av de 13 inkomna projektansökningarna. Totalt tilldelades cirka 4 miljoner euro, vilket innebär att det totala åtagandet uppgår till 96% av den totala programbudgeten.

Följande projekt godkändes med villkor:

Huvudprojekt inom Priority 2

  • SCITOUR – Scientifc Tourism
  • STORY TAGGING – A digital platform to enhance the market reach of creative SMEs


Huvudprojekt inom Priority 4

  • COAST – Sustainable Resilient Coasts


Strand 2 - Kapitaliseringsprojekt i Priority Axis 2

  • RYE Sustainability Challange


Strand 3 - Disruptiv teknik i Priority Axis 1 Innovation

  • DISRUPTAQUA – Disruptive Technologies in the Arctic Seafod Sector
  • DISTINCT - Disruptive Technologies Transforming NPA Communities
  • IOT TESTBED – Exploring the use of IoT in non-clinical applications in healthcare organisations


Strand 3 - Disruptiv teknik i Priority Axis 4 Cultural and Natural Heritage

  • STRATUS – Pushing the Limits of VR in Cultural and Natural Heritage


För en detaljerad översikt över de åtta godkända projekten, se översikten över sjunde ansökningsomgångens projekt.

Vid sitt möte beslutade Övervakningskommittén också att det inte kommer att öppnas en ny ansökningsomgång avseende huvudprojekt under 2020.

En ansökningsomgång avseende förberedande projekt för överbryggning till ett kommande INTERREG NPA 2021-2027-program kommer att lanseras under våren / sommaren 2020, exakt öppningsdatum och referensvillkor kommer att meddelas senare.

Läs mer här: http://www.interreg-npa.eu/news/seventh-call-project-decisions

Tillbaka till nyhetslistan