NYHETER 2022-06-22

Ökad jämställdhet i projekt?

Finansiering av regionala projekt är ett verktyg för att uppnå ökad jämställdhet. Hur står det då till med jämställdheten i projektprocessen?

Ovanstående fråga och mer därtill har undersökts och sammanställts i en rapport från Region Västerbotten.

Rapporten visar att projektprocessen för regionala projekt i Västerbotten inte är jämställd, men att det skett en positiv utveckling efter de insatser som genomförts för en ökad jämställdhetsintegrering av projekt. Inom flera områden gick det att se förbättringar.

Läs mer om vad insatserna har gett för resultat och om rekommendationer för framtiden här: Jämställda projekt?

Tillbaka till nyhetslistan