NYHETER 2022-06-17

Rickard Carstedt ny ordförande för Strukturfondsparterskapet Övre Norrland

Regeringen har utsett Rickard Carstedt (S) regionråd vid Region Västerbotten, till ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för programperioden 2021-2027. Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och beslutar vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden+ (ESF+).

– Det är fantastiskt roligt att via partnerskapet få vara med och leda utvecklingen i den stora tillväxt och samhällsomvandling som sker just nu, säger Rickard Carstedt.

– Det handlar om närmare 4,5 miljarder kronor inom ERUF och ESF+ till olika utvecklingsprojekt, och det är extremt värdefulla pengar i den utveckling som vi står inför, fortsätter Rickard Carstedt. Min första uppgift blir att få ihop ett partnerskap samt få ett sekretariat på plats. Det händer så otroligt mycket, så otroligt fort och vi behöver komma igång med utlysningar och upparbeta de pengar som EU vill investera för att stärka en hållbar tillväxt och sysselsättning i norra Sverige.

 

Så fungerar Strukturfondpartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige och omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Det har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+. När partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Ordförande för Strukturfondsparterskapet 2021-2027 är Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten. Nu ska en vice ordförande utses och ett partnerskap med förtroendevalda från kommuner och regioner i Västerbotten och Norrbotten, samt Sametinget och företrädare för arbetsmarknadsorganisationer, berörda intresseorganisationer och organisationer. Regeringen kommer att utse företrädare för myndigheter.

 


För mer information
Rickard Carstedt
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan