Välkommen att diskutera din projektidé!

Tillväxtverket öppnar en ny ansökningsomgång för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland. Passa på att diskutera er projektidé med handläggare från Tillväxtverket och Region Västerbotten på plats i Umeå.

Datum för ansökningsomgången
Tillväxtverkets nya ansökningsomgång pågår den 16 maj - 22 augusti (kl. 16). För medfinansiering från Region Västerbotten till denna ansökningsomgången krävs att webbansökan till Region Västerbotten är inlämnad senast den 20 augusti. För medfinansiering från Region Norrbotten är motsvarande datum den 22 augusti.

Möte tidig projektidé
Er ansökan ska föregås av en formell kontakt i form av ett tidigt projektidémöte. Tillväxtverket och Region Västerbotten erbjuder därför sökanden ett tillfälle att träffa båda parter för en gemensam diskussion om er projektidé den 17 och 18 juni 2019 på Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå. Följande mötestider för 17–18 juni finns att boka:

17 juni: 10.30-12.00, 13.00-14.30, 15:00-16:30.                                    
18 juni: 8:30-10:00, 10.30-12:00, 13:00-14:30.

Om ni inte har möjlighet att träffas 17 eller 18 juni ska ni kontakta Tillväxtverket för att boka ert tidiga projektidémöte.

Mötets upplägg
Vi avsätter 1,5 timmar per möte. Börja med att presentera ert projekt kort, max 10-15 minuter. Därefter går vi igenom upplägg, innehåll, samt nästa steg i processen. Observera att ni innan mötet ska inkomma med en tidig projektansökan samt maila in en kort beskrivning av projektidén. Beskrivningen ska även innehålla en ungefärlig budget samt exempel på aktiviteter ni planerar att genomföra i projektet.

Gå in via länken nedan till ”Ansök om EU-finansierat stöd” och ladda ner ”Mall för beskrivning av tidig projektidé”. https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html

Anmälan
Skicka in er tidiga projektidé samt önskemål om tid SENAST 10 juni 2019.
Anmälan görs till: maria.eliasson@tillvaxtverket.se
Tfn: 08-681 92 19

Läs mer om Tillväxtverkets nya ansökningsomgång här

Varmt välkomna!

Malin Ylinenpää
Tillväxtverket
Tel. 08-681 66 54
malin.ylinenpaa@tillvaxtverket.se

Katarina Molin
Region Västerbotten
Tel. 070-342 72 34
katarina.molin@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan