Folkhälsobidrag

Under 2019 genomfördes en översyn av Region Västerbottens föreningsbidrag. Det innebar att föreningar inte kunde ansöka om folkhälsobidrag för år 2020. Regionfullmäktige kommer i februari 2021 att ta ställning till folkhälsobidragen inför 2021.

Under förutsättning att fullmäktige inför folkhälsobidragen för 2021 kommer nya riktlinjer och ansökningsblanketter att fastställas. Ansökningstiden påbörjas då i mars 2021 för aktiviteter som kan genomföras från och med juni 2021.

Ansökning av bidrag för 2021

Ansökningsperioden för folkhälsobidragen 2021 senareläggs i jämförelse med tidigare år. Riktlinjer och ansökningsblanketter läggs då ut på denna sida.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93