Folkhälsobidrag

Under 2019 pågår en översyn av Region Västerbottens föreningsbidrag. Det innebär att föreningar inte kan ansöka om folkhälsobidrag för år 2020.

I juni 2019 beslutade regionstyrelsen att genomföra en översyn av regionens hantering av föreningsbidrag. I väntan på att den är klar kommer inte några ansökningar för folkhälsobidrag hanteras 2019 avseende verksamhetsår 2020.

Uppföljning av bidrag för 2019

De föreningar som beviljades bidrag för 2019 ska återrapportera genomförda insatser senast 30 april 2020.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93