Folkhälsobidrag

Folkhälsoarbetet i regionen är viktigt och bedrivs av en mängd aktörer. Tillsammans kan vi bidra till att stärka individer att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och delta i samhällsutvecklingen. För 2023 har ett 30-tal föreningar från hela länet sökt och fått bidrag för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i Västerbottens län.

Ansökning av bidrag för 2024

Folkhälsobidraget är ett så kallat aktivitetsbidrag som riktas till avgränsade aktiviteter. Aktiviteterna ska vara förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa och med fokus på informations- och kunskapsspridning.

Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer vars arbete kompletterar regionens folkhälsoarbete och bidrar till att uppfylla regionens mål inom området.

Ansökningstiden för 2023 är passerad. Information och länk till ansökan för 2024 kommer att publiceras på denna webbsida i september 2023.

För dig som inte vill missa ansökan för 2024 är det möjligt att anmäla sig för att få information när ansökningsperioden öppnar.
Fyll i dina uppgifter här. 

Rapportering av beviljade bidrag för 2022

Uppföljning av beviljade bidrag sker årligen. De föreningar som fick folkhälsobidrag 2022 ska återrapportera senast 30 april 2023.

Länk till rapportering

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93
Johannes Dock Hälsoutvecklare, hälsodata och folkhälsobidrag
E-post
johannes.dock@regionvasterbotten.se
Telefon
070-560 60 54