Folkhälsobidrag

Under 2019 genomfördes en översyn av Region Västerbottens föreningsbidrag. Det innebar att föreningar inte kunde ansöka om folkhälsobidrag för år 2020. Inför 2021 kommer föreningar att kunna ansöka om medel enligt nya riktlinjer.

Regionstyrelsen kommer under hösten att besluta om nya riktlinjer för folkhälsobidraget för 2021. Riktlinjer och ansökningsblanketter läggs ut tidigast i oktober när dessa är fastställda.

Ansökning av bidrag för 2021

Ansökningsperioden för folkhälsobidragen 2021 senareläggs i jämförelse med tidigare år. Riktlinjer och ansökningsblanketter läggs då ut på denna sida.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93