Frihet från våld i nära relationer

Våld i nära relationer bidrar till ohälsa och stort mänskligt lidande. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i att upptäcka våld och ge stöd och hjälp till de som blivit utsatta. Region Västerbotten arbetar systematiskt för tidig upptäckt och förebyggande av våld.

Hjälp och stöd

Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge akuta fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre. Det finns också hjälp att få för dig som utövar våld och vill förändra ditt beteende.

Hjälp och stöd för våldsutsatta, närstående och våldsutövare på 1177.se
Foto: Cecilia Lundgren

Vårdprogram våld i nära relationer

Som stöd till verksamheten har regionen tagit fram ett vårdprogram för arbetet med våld i nära relationer. Vårdprogrammet kan bidra till en kunskapsutveckling, tydligare arbetsrutiner och en ökad professionell trygghet i mötet med våldsutsatta kvinnor och barn inom hälso- och sjukvården i Västerbottens län. Utöver detta generella vårdprogram har många enheter verksamhetsspecifika rutiner för hur de ska arbeta med frågorna.

Lokal arbetsgrupp våld i nära relationer

Den lokala arbetsgruppen (LAG) för våld i nära relationer är en del av regionens kunskapsstyrning. I gruppen sitter experter inom våldsområdet från olika delar av regionens verksamhet. Rådet arbetar med vårdprogram, utbildning, dokumentation och liknande frågor på strategisk nivå. Gruppen bildades under 2015, då under bennämningen expertråd.

Bry dig - kampanj för att uppmärksamma tidiga tecken på våldsutsatthet

 

 

Vid årsskiftet till 2016 lanserades kampanjen Bry dig för att uppmärksamma tidiga tecken på våldsutsatthet och våldsutövande. Sedan dess har kampanjen blivit ett årligt återkommande inslag och har utvecklats med fler kampanjfilmer. Kampanjen har ett åskådarperspektiv och vill visa att alla kan göra skillnad genom att reagera på tidiga tecken för våldsutsatthet och våldsutövande. Genom reklamfilm på bio, annonser i sociala medier och affischer sprids budskapet. Kampanjen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Centrum mot våld i både Umeå och Skellefteå.

Kampanjsida för Bry dig! på 1177.se

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se
Maria Stefansson Hälsoutvecklare
E-post
maria.stefansson@regionvasterbotten.se