Hälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen i länet och landet mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar. Under våren 2022 genomfördes undersökningen med ett extra urval på 21 500 västerbottningar i åldrarna 16 år och uppåt.

Det är viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i befolkningen för att upptäcka viktiga hälsoförändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper. Vi undersöker till exempel om olika hälsoproblem ökar eller minskar i befolkningen och vilka grupper som är mest drabbade.

Svaren bidrar till att:

  • Förstå hälsan i Västerbotten, hur den behöver påverkas och förbättras,
  • jämföra hälsoutvecklingen i Västerbotten med motsvarande i Sverige,
  • ge våra politiker bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa.

Läs om nationella resultat på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kort om Hälsa på lika villkor i Västerbotten

Folkhälsomyndigheten presenterar den 16 november 2022 data från den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2002. Dessa resultat baseras på ca 17 000 svar från hela Sverige.

Enkäten har skickats till slumpvis utvalda personer i åldrarna 16–29 år, 30–44 år, 45–64 år, 65–84 år samt 85 år och äldre.

Nytt för i år är gruppen 85 år och äldre som tidigare inte ingått i undersökningen Hälsa på lika villkor.

I det extra urval om 21 5000 personer som skickades ut i Västerbotten svarade drygt 9 000 personer i åldrarna 16–105 år.

Antalet svar per kommun i Västerbotten fördelade sig enligt följande; Bjurholm-339, Dorotea-399, Lycksele-387, Malå-406, Nordmaling-388, Norsjö-408, Robertsfors-439, Skellefteå-1361, Sorsele-358, Storuman-384, Umeå-2599, Vilhelmina-382, Vindeln-421, Vännäs-458, Åsele-391.

Data från Hälsa på lika villkor för Västerbotten kommer succesivt att publiceras på denna sida. Olika aktörer inom Region Västerbotten och samtliga kommuner i länet kommer att erbjudas genomgång lokalt under 2023.

Region Västerbotten – Hälsa på lika villkor
E-post
hlv@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 91