Kontakta Folkhälsoenheten

Folkhälsoenheten arbetar med att utveckla och ge stöd för hälsofrämjande insatser som bidrar till en god, jämställd och jämlik hälsa i Västerbotten. Har du frågor eller funderingar om folkhälsoarbetet i länet eller hur hälsoläget ser ut? Välkommen att ta kontakt med oss som arbetar på Folkhälsoenheten.

Om folkhälsoenheten

Folkhälsoenheten bidrar till Region Västerbottens uppdrag genom att på ett långsiktigt hållbart och strukturerat sätt:

  • Genomföra riktade insatser för att nå en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa i befolkningen.
  • Stödja sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 
  • Bidra till kunskapsutveckling.

Västerbottens hälsoundersökningar, Salutsatsningen samt Tobaksfri Duo är långsiktiga processer som leds från folkhälsoenheten.

Vi utbildar vårdens medarbetare i HBTQ-kunskap, motiverande samtal, jämställdhet, rutiner kring våldsutsatthet, nya riktlinjer inom levnadsvanor samt tobaksavvänjning.

Vi samarbetar med många andra aktörer i länet, Norra Sjukvårdsregionen och nationella nätverk och myndigheter och ger strategiskt stöd till regionledningen.

Länets skolor erbjuds, förutom Tobaksfri Duo, även hjälp med insatser för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Vid enheten jobbar många olika professioner och många medarbetare forskar också för att utveckla det preventiva arbetet än mer.

Lika viktigt som att bota och lindra sjukdomar är det att arbeta för att så få som möjligt ska drabbas av ohälsa.

Folkhälsoenheten följer och förmedlar kunskap om hälsoläget i befolkningen som återrapporteras varje år i regionens årsrapport.

Kontakta folkhälsoenheten

folkhalsoenheten@regionvasterbotten.se

 

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93
Anneli Ivarsson Barnläkare, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap
E-post
anneli.ivarsson@umu.se
Mobil
070-355 77 46
Carina Gustafsson Hälsoutvecklare, sjuksköterska, koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post
vhu@regionvasterbotten.se
Mobil
072-220 90 09
Cecilia Edström Hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post
cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-270 04 52
Cecilia Hellberg Hälsoutvecklare, dietist
E-post
cecilia.hellberg@regionvasterbotten.se
Telefon
073-0874704
Emma Wasara Hälsoutvecklare, psykolog
E-post
emma.wasara@regionvasterbotten.se
Telefon
070-205 95 41
Jeanette Carlsson Hälsoutvecklare, leg.arbetsterapeut
E-post
jeanette.carlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
073-0887193
Jenni Bark Hälsoutvecklare, biomedicinsk analytiker
E-post
jenni.bark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-947 18 50
Johannes Dock Hälsoutvecklare, hälsodata och folkhälsobidrag
E-post
johannes.dock@regionvasterbotten.se
Telefon
070-560 60 54
Kristina Lindvall Förste forskningsassistent, medicine doktor i folkhälsovetenskap, dietist
E-post
kristina.lindvall@umu.se
Telefon
090-785 27 43
Lars Weinehall Överläkare, professor i allmänmedicin och epidemiologi
E-post
lars.weinehall@umu.se
Telefon
070-564 46 52
Maria Stefansson Hälsoutvecklare
E-post
maria.stefansson@regionvasterbotten.se
Patrik Wennberg Allmänspecialist, medicinskt ansvarig läkare för Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Docent och forskningskoordinator VHU
E-post
vhu@regionvasterbotten.se
Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se