Levnadsvanor

Goda levnadsvanor är viktigt för alla och det finns många faktorer som påverkar våra levnadsvanor. Inom Region Västerbotten arbetar vi för att främja goda matvanor, öka den fysiska aktiviteten och minska bruket av alkohol, droger och tobak.

Region Västerbotten arbetar aktivt för att följa Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Inom respektive område kan du läsa om hur vi arbetar och aktuella strategier.

Det finns också ett vårdprogram och en generisk modell för levnadsvanor.