Bra mat för barn

Här hittar du enkla kostråd och recept för barn som kan bidra till att minska risken för glutenintolerans.

Läs mer om bra mat för barn på 1177 Vårdguiden

Studier har visat att risken för glutenintolerans (celiaki) hos barn verkar öka ju mer gluten som barnet äter under sina första år. Därför ändrade Livsmedelsverket kostråden för barn i början av 2021. Råden och recepten här är framtagna av läkare och dietister i Region Västerbotten. De kan användas av dig som är förälder eller av dig som arbetar med barnhälsovård.

Inger Öhlund Dietist, Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård
Sven Arne Silfverdal Överläkare, Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård