Våga fråga äldre

Våga fråga Äldre ges som utbildning eller föreläsning av Suicide Zero och ger kunskap och verktyg om hur du kan prata om psykisk ohälsa och självmord. Våga fråga äldre anordnas i samarbete mellan Suicide Zero och Region Västerbotten. 

I samarbete mellan Suicide Zero och Region Västerbotten erbjuds under våren 2023 ett antal utbildnings- och föreläsningsplatser för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Våga fråga Äldre ges digitalt, utbildningen tar cirka 2 timmar inklusive ett kort träningsavsnitt så att du ska kunna använda dina färdigheter direkt efter utbildningen. Föreläsningen tar 1,5 timme.

Välj antingen utbildning eller föreläsning efter dina behov.

Utbildningens innehåll:

  • Åldrandets utmaningar
  • Fakta och myter om självmord
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Vikten av att förmedla hopp
  • Hur kan jag våga fråga och fortsätta ett samtal

Inga utbildningar är planerade för tillfället, om intresse finns är ni välkomna att höra av er. 

Varje dag tar en person i åldersgruppen 65 + sitt liv i Sverige. Äldre män är den grupp som har högst självmordstal per 100 000 invånare och allra högst självmordsrisk finns hos män över 85 år. Men självmord hos äldre går att förebygga! I utbildningen "Våga fråga Äldre" får du lära dig hur du kan agera när du misstänker att en äldre person har det svårt. Utbildningen går igenom åldrandets utmaningar, fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt.

Utbildningen riktar sig till dig som medmänniska, personal eller anhörig. Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatriker, läkare och forskare.

Utbildningen är 1,5 timme med efterföljande 30 minuters övning/frågestund. Ingen förkunskap krävs.

Suicide Zero erbjuder kostnadsfria föreläsningar, läs mer på deras hemsida. Suicide Zero

Emma Wasara Hälsoutvecklare, psykolog
E-post
emma.wasara@regionvasterbotten.se
Telefon
070-205 95 41
Johannes Dock Hälsoutvecklare, hälsodata och folkhälsobidrag
E-post
johannes.dock@regionvasterbotten.se
Telefon
070-560 60 54