Salut under graviditeten

Salut-satsningen startar redan under graviditeten då de blivande föräldrarna kan vara mottagliga för att förändra sina levnadsvanor och främja sin hälsa för barnets skull. Salut-satsningens insatser handlar om att stärka föräldraskapet och främja det väntade barnets fysiska och psykiska hälsa.

Gravid

Här kan du läsa om vad som händer i kroppen under graviditeten och om förlossning.

Om graviditet på 1177.se
Gravid kvinna och ett barn leker på golvet.

Samverkan

Personal inom mödrahälsovård, folktandvård och barnhälsovård samverkar kring barnets och föräldrarnas hälsa, hälsoformulär och föräldraträffar.

Hälsoformulär och hälsosamtal

De blivande föräldrarna fyller i var sitt Hälsoformulär om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Barnmorskan använder hälsoformulären som stöd i hälsosamtalet med de blivande föräldrarna. Motiverande samtalsmetodik används i hälsosamtalen för att främja goda levnadsvanor.

Matvanor och munhälsa

Föräldrar är viktiga förebilder. Barnmorskan rekommenderar därför de blivande föräldrarna att se film om tandhälsa och matvanor och delar ut kontaktkort med mer information. Kontaktkorten beställs från folktandvarden.salut@regionvasterbotten.se
Se filmer med barns tankar om godis, dryck och tandborstning, Barn gör oftast som du gör och inte som du säger.