Databas Salut

Detta grafiska verktyg ger dig möjligheten att interaktivt ta del av Salut-satsningens databas. Den är enklast att använda vid en dator.

Eva Eurenius Hälsoutvecklare, medicine doktor i fysioterapi, docent i folkhälsovetenskap
E-post
eva.eurenius@regionvasterbotten.se
Telefon
070-680 59 64