Sexuell hälsa

Här finns information om hur vi jobbar med sexuell hälsa, i det ingår bland annat prevention av hiv/STI och oönskade graviditeter. Du hittar också filmer om sexuell hälsa som kan användas i undervisning.

Könssjukdomar på 1177.se

Här kan du testa dig för könssjukdomar i Västerbotten.

Sexuellt överförda infektioner på 1177.se
Illustration av en kondom.

Vad är sexuell hälsa?

Sexuell hälsa är en rättighet och god sexuell hälsa bidrar till en gott hälsotillstånd. En god sexuell hälsa kan vara frihet från sexuellt överförda infektioner, att ha tillgång till preventivmedel och fertilitetsbehandling eller att kunna bestämma över sin egen sexualitet. Arbetet kring sexuell hälsa inom regionen bedrivs i samarbete med bland annat Smittskyddsenheten, hud/STD-kliniken och ungdomshälsor/ungdomsmottagningar runt om i länet. Arbetet med sexuell hälsa bedrivs utifrån ett intersektionellt perspektiv där faktorer som sexuell läggning, ålder, kön, etnicitet och funktionsförmåga inkluderas.

Normbanken 

Normbankens metodmaterial är till för dig som är pedagog eller på annat sätt möter unga och som vill hålla en normkritisk sexualundervisning. Materialet handlar om sex och kärlek men också om relationer, normer, jämställdhet och hbtq - något som unga uppger att de önskar mer kunskap om enligt undersökningen UngKab från Folkhälsomyndigheten.

Här hittar du Normbanken 

Informationsfilmer på olika språk

Nästan allt om sex i Sverige

En serie med sex avsnitt sexualupplysning som riktar sig till unga som är nya i Sverige men också etablerade unga. Varje avsnitt är textat på arabiska, dari, engelska, somaliska, svenska och tigrinja.

Här hittar du alla avsnitt av Nästan allt om sex i Sverige. 

Att testa sig för könssjukdomar

En animerad informationsfilm på fyra språk som visar hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner, STI, och hur det går till att testa sig. Den kan användas i undervisningssammanhang, fortbildningar och hälsosamtal. Den är också användbar till personer som inte är läs- och skrivkunniga

Se filmen på engelska/English

Se filmen på arabiska/لعربية

Se filmen på persiska/Farsi/فارسی

Se filmen på somaliska/Af Soomaali 

Utbildning av personal

Inom området sexuell hälsa arrangeras årligen flera utbildningar riktat till olika yrkesgrupper, tidigare har utbildningar arrangerats riktat till bland annat vårdpersonal, skolpersonal och personal som möter nyanlända personer.

Kontakta folkhälsoenheten

folkhalsoenheten@regionvasterbotten.se