Detaljerade anvisningar

Här redovisas de tekniska krav som ställs vid bygg- och fastighetsprojekt hos Region Västerbotten. Anvisningarna gäller mark, byggteknik, vvs, gas, el - och telesystem, transport samt styr- och övervakning . Kontaktuppgifter till ansvariga personer på Region Västerbottens fastighetsavdelning återfinns under respektive teknikområde.

Här återfinns de krav som ställs i de projekt som berör utemiljön inom Region Västerbotten.

Mark (anvisning)

Modellfilsförteckning Mark (bilaga) 

Gränsdragning mellan utförare (bilaga) 

Typritningar (bilaga) 

Utvändiga relationsritningar (bilaga) 

 

Ulf Eriksson Fastighetsingenjör
E-post
ulf.eriksson@regionvasterbotten.se
Telefon
072-207 53 26

I anvisningen nedan redovisas de byggnadstekniska krav som ställs i Region Västerbotten's bygg- och fastighetsprojekt.

Byggteknik (anvisning)

 

 

Mikael Persson Byggprojektledare
E-post
mikael.u.persson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 93

I anvisningarna för dörrmiljöer förklaras de krav som ställs på dörrar i Region Västerbottens fastigheter. I anvisningen finns även information om ansvarsfördelning. 

Dörrmiljöer.pdf

Mikael Persson Byggprojektledare
E-post
mikael.u.persson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 93

Följande anvisningar syftar till att säkerställa en robust försörjning till ändamålsenliga, effektiva och flexibla fastigheter vilka uppfyller alla specifika standarder och riktlinjer som gäller för vårdfastigheter.

VVS

VVS (anvisning)

Krav på inomhusklimat (bilaga)

Exempelflödesschema VS (bilaga)

Luftflödesprotokoll (mall)

Injusteringsprotokoll och Ventilförteckning (mall)

Medicinska gaser

Medicinska gasanläggningar (Anvisning)

Larmgivning (bilaga)

Principlösningar för rörinstallationer - gasanläggningar (bilaga)

 

Petter Karlsson Tekniksamordnare Medicinska Gaser
E-post
Petter.Karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-654 39 00
Simon Burman Tekniksamordnare VVS
E-post
simon.burman@regionvasterbotten.se
Telefon
073-822 13 12

Vårdlokaler är tekniskt komplicerade anläggningar med en mängd olika anläggningsdelar. Ett robust sjukhus ställer höga krav på hur elanläggningarna utformas. Ett fel ska kunna uppstå utan att oacceptabla störningar uppstår.

Elkraftsystem (anvisning)

Telesystem (anvisning)

System för spänningsutjämning (anvisning)

Gösta Olsson Tekniksamordnare El
E-post
Gosta.Olsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 66

Att de hissystem som installeras är driftsäkra och ändamålsenligt utformade är viktigt för att säkerställa att de komplicerade flöden av människor och gods på regionens sjukhus fungerar tillfredställande.  

Hissystem (anvisning)

 

Gösta Olsson Tekniksamordnare El
E-post
Gosta.Olsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 66

Styr- och övervakningsanläggningen är ett viktigt verktyg för den tekniska förvaltaren i dennes uppdrag att uppnå hög driftsäkerhet och energieffektivitet.

Styr-och övervakningssystem (anvisning)

Apparatskåp (anvisning)

Lindinvent (anvisning)

Bildexempel DHC (bilaga)

Driftkort Lindinvent (mall)

Urban Jonasson Tekniksamordnare Styr- och Övervakningssystem
E-post
Urban.Jonasson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-785 22 13