Blankettstället

Här finns allmänna blanketter för hjälpmedelsförskrivare. Dokument som rör en viss produktgrupp hittar du via sidan Hjälpmedelssortiment. Blanketter gällande till exempel hämtning hittar du på sidan Leveranser och återlämning.

Underlag för utprovningsstöd

Steg för steg

Steg 1 och 2 görs alltid, för alla sortimentsområden.

 1. Registrera ”Arbetsorder – utprovningsstöd” i webSesam. 
  OBS! Om utprovningsstödet gäller eldriven rullstol ska du bifoga bilagan Eldrivna rullstolar innan du verkställer.

 2. Fyll i webblanketten Underlag för utprovningsstöd. Klicka på skicka-knappen när du är klar.
  OBS! Båda stegen måste utföras, du kan inte göra endast ett av dem.

 3. Om utprovningsstödet gäller sittproblematik ska du via e-post skicka in Bilaga till underlag för utprovningsstöd Sittproblematik till hmv.blankett@regionvasterbotten.se

Bilagor som ska skickas eller mejlas in

Spara först filen på din dator och fyll sedan i den.
Skriftlig manual för hur du bifogar fil till arbetsorder
Videoexempel för hur du bifogar fil till arbetsorder

Anvisning för specialanpassad produkt

Specialanpassning föregås oftast av utprovningsstöd med förskrivare, hjälpmedelskonsulent och tekniker. Detta för att förskrivaren vill ha hjälp med till exempel riskanalys, för att kontrollera om det finns alternativa produkter eller om man känner sig osäker på vilken lösning som blir den bästa.

 1. När man är säker på hur produkten ska vara utformad, fyll i anvisningsblanketten.
 2. Gör en specialanpassningsaktivitet i Websesam. En kortfattad beskrivning räcker. Bifoga anvisningsblanketten samt eventuella bilagor (tex. avidentifierade bilder, skisser, ritningar) i Websesam.

  Observera att inga journaluppgifter får bifogas i Websesam. Om det är nödvändigt att skicka journaluppgifter så ta kontakt med tilldelad hjälpmedelskonsulent.

 

Avvikelse/reklamation

Se rutin:

Avvikelse och reklamation 
Följesedel avvikelse/reklamation 

Flytt till och från vårt län

Se rutin:
Hjälpmedelshandboken 

Vid flytt från vårt län
Blankett att fylla i Vid flytt från vårt län

Vid flytt till vårt län:
Förskrivaren i Västerbotten kontaktar länet personen flyttar ifrån, som skickar erforderliga uppgifter på hjälpmedlen direkt till Hjälpmedel Västerbotten.

 

När det inte går att beställa i WebSesam

(driftstop i websesam)
Hjälpmedelsbeställning – till brukare
Förrådsbeställning  – till eget förråd

 

Övriga blanketter och dokument

Intyg från fastighetsägare

Information om försäkring av hjälpmedel

Blankett Verksamhetsbeställning

Egenavgifter för hjälpmedel inom Region Västerbotten 2024

Riksavtal utomlänsvård inklusive anvisningar

För blanketter gällande nutritionspumpar, se Hjälpmedelssortiment: Behandling.

Kallelser med bildstöd

Inför utprovning av kommunikationshjälpmedel

Inför utprovning av hjälpmedel vid hembesök

Inför utprovning av ögonstyrd dator

Inför utprovning av omgivningskontroll

Inför utprovning av arbetsstol

Inför utprovning av formgjuten sits

Inför utprovning av gånghjälpmedel

Inför utprovning av rullstol

Inför utprovning av sittutredning

Inför utprovning av ståstöd

 

Äldre dokument

OBS! Nedanstående dokument ska inte längre skickas in till Hjälpmedel Västerbotten. Dessa ligger endast kvar på vår hemsida för er som själva vill använda dem i era verksamheter.

Särskilt hjälpmedelsbeslut 

Särskilt hjälpmedelsbeslut eldriven rullstol

Medicinskt underlag eldriven rullstol