Hjälpmedelshandbok

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare vid utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelsstrategi
Matris för behovsbedömning

Ansökan om förskrivningsrätt

Kunskap om hjälpmedelshandboken är obligatorisk för att få förskrivningsrätt i Västerbotten. Det är verksamhetschefen eller motsvarande som beslutar om förskrivningsrätt.

Denna blankett kan användas, om ni bestämt så inom din verksamhet, men den ska inte skickas in till HMV:
Blankett för ansökan om förskrivningsrätt 

Behörighet att beställa i Sesam är inte detsamma som förskrivningsrätt. Information om behörighet i Sesam hittar du på sidan Sesamdokument.