Hjälpmedelshandbok

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare vid utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

Kommande förändringar av hjälpmedelsprocessen: Regionen och länets samtliga kommuner har antagit en Hjälpmedelsstrategi som ska ersätta Hjälpmedelspolicyn. För att innehållet i strategin ska kunna tillämpas konkret, krävs att en ny beslutsorganisation kommer på plats. Den frågan ligger hos Region Västerbotten. I den nya organisationen kommer regelverk och praxis att utformas. I väntan på tillämpningen av hjälpmedelsstrategin hanteras hjälpmedelsärenden fortsatt utifrån den tidigare hjälpmedelspolicyn och -handboken. 

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelsstrategi
Prioriteringar för hjälpmedel
Matris för behovsbedömning

Ansökan om förskrivningsrätt

Kunskap om hjälpmedelshandboken är obligatorisk för att få förskrivningsrätt i Västerbotten. Det är verksamhetschefen eller motsvarande som beslutar om förskrivningsrätt.

Denna blankett kan användas, om ni bestämt så inom din verksamhet, men den ska inte skickas in till HMV:
Blankett för ansökan om förskrivningsrätt 

Behörighet att beställa i Sesam är inte detsamma som förskrivningsrätt. Information om behörighet i Sesam hittar du på sidan Sesamdokument.

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65