Behandling

Här finns dokument inom området behandlingshjälpmedel.

Antidecubitus, dynor och madrasser

Antidecubitusdynor till rullstol, se dokument på sidan:
Rullsstolsdynor, bälten och selar 

Antidecubitusmadrasser till säng - sortimentsöversikt

 

Medicinska behandlingshjälpmedel

Sortimentsöversikter


Dokument att lämna ut till patienten
Förbrukningsmaterial att beställa för patienten

 

Beställningsunderlag

Pep/Rmt andningsmuskeltränare 

 

Nutritionspumpar

Rutiner för förskrivare av nutritionspumpar.

För blankett "Lån av sondpump", se blankettstället.

 

Positioneringskuddar

Beställningsunderlag

Positioneringskuddar 

 

Positioneringkit för utlåning

Instruktion vid lån av positioneringskit

Adresslapp Åter HMV positioneringskit

 

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65