Behandling

Här finns dokument inom området behandlingshjälpmedel.

Antidecubitus, dynor och madrasser

Antidecubitusdynor till rullstol, se dokument på sidan:
Rullsstolsdynor, bälten och selar 

Antidecubitusmadrasser till säng - sortimentsöversikt

 

Medicinska behandlingshjälpmedel

Sortimentsöversikter


Dokument att lämna ut till patienten
Förbrukningsmaterial att beställa för patienten

 

Beställningsunderlag

Pep/Rmt andningsmuskeltränare 

 

Nutritionspumpar

Rutiner för förskrivare av nutritionspumpar.

För blankett "Lån av sondpump", se blankettstället.

Positioneringskuddar

Beställningsunderlag

Positioneringskuddar 

 

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65