Förflyttning - drivaggregat

Här hittar du dokument inom hjälpmedelsområdet drivaggregat.

Sortimentsöversikt

Drivaggregat – manövreras med drivringar 
Produkten är synlig i WebSesam, men inte beställningsbar. För utprovningsstöd, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Checklista inför förskrivning av eldriven rullstol / drivaggregat

Anvisning för förskrivare

I hjälpmedelshandboken hittar du en anvisning för förskrivning och en beskrivning av det rekommenderade arbetssättet.

Drivaggregat i hjälpmedelshandboken

Byte eller lagning av däck och slang ska utföras av Hjälpmedel Västerbotten via arbetsorder. Däck och slang bekostas av hjälpmedelsanvändaren. Arbetskostnaden bekostas av förskrivarens enhet.

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65