Förflyttning - manuella rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet manuella rullstolar.

Sortimentsöversikter

 

Beställningsunderlag, vuxen

Panthera modell S3, U3, U3 light samt S3 Swing beställs genom att skicka nedanstående två blanketter till kundtjänst:

Blankett hjälpmedelsbeställning, se blankettstället

Beställningsguide från Panthera

 • Uppresningsrullstol Levo Compact Easy Variable: Kontakta hjälpmedelskonsulent för beställning.

Utgående modeller vuxna

Rea Azalea Flex 3

 • Uppresningsrullstol Lifestand: Kontakta hjälpmedelskonsulent för beställning.

Beställningsunderlag, barn

Panthera Bambino beställer du genom att skicka dessa två blanketter till kundtjänst:

Övriga dokument 

 

Trafiksäkerhet

Det säkraste sättet för en rullstolsanvändare att färdas i ett fordon är att flytta till ordinarie säte i fordonet och sitta bältad där. I de fall det inte är möjligt kan det vara ett alternativ att sitta i rullstol i fordonet, under förutsättning att aktuell rullstol är godkänd att sitta i som säte under färd. I rullstolens bruksanvisning framgår om rullstolen är godkänd att användas i detta syfte eller ej. Där finns även information om hur rullstolen ska transporteras när ingen sitter i den.

Förskrivarens ansvar

 • Kartlägg patientens behov
 • Välj lämpligt hjälpmedel
 • Läs alltid tillverkarens bruksanvisning gällande trafiksäkerhet
 • Anpassa vid behov hjälpmedlet för ökad trafiksäkerhet
 • Informera hjälpmedelsanvändare och nätverk
 • Dokumentera i journal

Kartlägg behovet

Vi rekommenderar att du att innan förskrivning av rullstol gör en kartläggning av hjälpmedelsanvändarens behov gällande transport i fordon. Följande frågeställningar kan användas som stöd för kartläggningen, och resultatet bör sedan vägas in i valet av rullstol.

 • Kan rullstolsanvändaren manuellt överflytta sig till ordinarie säte i fordon, självständigt eller med hjälp? I de fall det är möjligt ska detta alternativ väljas eftersom det ger bäst trafiksäkerhet.
 • Behöver rullstolsanvändaren använda rullstolen som säte i fordon?
  Om ja: Vilken rullstol är förskriven/ska förskrivas? Läs rullstolens bruksanvisning för att få reda på om den är godkänd att sitta i som säte under färd eller ej. Behöver rullstolen ställas in, eller utrustas med tillbehör för att uppfylla kraven på trafiksäkerhet?
 • Vilken typ av fordon kan rullstolsanvändaren komma att färdas i?

Placering och fastsättning

Trafikförordning (1998:1276) beskriver var och hur en rullstol ska placeras i ett fordon när den används som säte.

10 b § Den som färdas sittande i rullstol i en bil skall färdas på rullstolsplats och använda bilbälte om platsen är försedd med bilbälte. Rullstolen skall vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i fordonet. Förordning (2006:1208).

Kontakta oss

Ta kontakt med hjälpmedelskonsulent för respektive hjälpmedelssortimentsområde om du behöver hjälp eller ytterligare information. Kontakta hjälpmedelskonsulent

Hjälpmedel Västerbottens ansvar

Hjälpmedel Västerbotten lyfter frågan om trafiksäkerhet i samband med rullstolsupphandlingar och tillhandahåller de tillbehör som krävs för ökad trafiksäkerhet. Förskrivare kan få stöd och rådgivning kring produktval.

Vid frågor om trafiksäkerhet och tillgänglighet inom kollektivtrafiken i Västerbotten hänvisar vi till Länstrafiken.