Förflyttning - manuella rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet manuella rullstolar.

Beställningsunderlagen har fått en ny struktur, se här för mer information kring det nya utseendet.


Sortimentsöversikter


Beställningsunderlag vuxna

Panthera modell S3, U3, U3 light samt S3 Swing beställs genom att skicka nedanstående två blanketter till kundtjänst (Panthera 2-modellerna finns kvar för beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent):

Utgående modeller vuxna

Rea azalea
Cross 1 samt Cross 1 XL
Rea Azalea samt Assist flex 2 

  • Uppresningsrullstol Lifestand: Kontakta hjälpmedeleskonsulent för beställning.

 

Beställningsunderlag barn

Panthera Bambino beställer du genom att skicka dessa två blanketter till kundtjänsten:

Övriga dokument manuella rullstolar

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65
Ann-Catrin Karlsson Hjälpmedelskonsulent
E-post
annkatrin.carlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 44
Jenny Bergström Hjälpmedelskonsulent
E-post
jenny.m.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 68