Förflyttning - manuella rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet manuella rullstolar.

Här finns en uppdaterad (220209) sammanfattning angående information och nyheter som gäller
manuella rullstolar vintern 21/22.


Sortimentsöversikter


Beställningsunderlag, vuxen

Panthera modell S3, U3, U3 light samt S3 Swing beställs genom att skicka nedanstående två blanketter till kundtjänst (Panthera 2-modellerna finns kvar för beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent):

Utgående modeller vuxna

Rea Azalea Flex 3

Uppresningsrullstol Lifestand: Kontakta hjälpmedeleskonsulent för beställning.

 

Beställningsunderlag, barn

Panthera Bambino beställer du genom att skicka dessa två blanketter till kundtjänsten:

 

Övriga dokument manuella rullstolar

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65