Kognitivt stöd

Här finns dokument kring hjälpmedel för kognitivt stöd.

Sortimentsöversikt

Hjälpmedelssortiment kognitivt stöd

Checklistor

Tyngdtäcken och sömnproblem

Här nedan finner du dokument som kan vara användbara när det gäller sömn och tyngdtäcken.

Kartläggning sömnproblem barn och ungdomar

Kartläggning sömnproblem vuxna

Enkel sömnutvärdering

Enkel sömnutvärdering - med bilder

Sömnskattning med siffror

Sömndagbok före utprovning av tyngdtäcke

Allmänna råd om sömn inför förskrivning av tyngdtäcke

 

Sortiment: Tyngdtäcken i sortiment hittar du ovan, se "Hjälpmedel inom kognitivt stöd".

Utprovning: För utprovning av tyngdtäcken erbjuds utprovningsrum i Skellefteå respektive Umeå. Här finns samtliga täcken i sortiment att prova. Du bokar utprovningsrummen via kundtjänst.

Filmtips: Utprovning av tyngdtäcken på distans via video 

Tips om rapporter man kan läsa kring tyngdtäcken
Rapporterna kan ge kunskap om vilken evidens det finns för att använda tyngdprodukter.

 

Övrigt inom kognitivt stöd

Veckoblad för utskrift

Veckoöversikterna kan exempelvis användas som en del i kartläggning eller för en begränsad period, till exempel inom slutenvården. Kontakta hjälpmedelskonsulent om du har behov av annan utformning.
Veckoblad - svart-vitt (pdf)
Veckoblad - med veckodagsfärger (pdf)

Material till MEMOdayplanner 3

Exempel på märkning att använda till MEMOdayplanner För dig som vill demonstrera MEMOdayplanner 3. Plasta in, klipp ut lämpliga bilder och fäst magnettejp på baksidan. Skräddarsy sedan de permanenta bilderna efter brukarens individuella behov. Kontakta hjälpmedelskonsulent om du vill ha hjälp.

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65
Pia-Lena Albertsson Hjälpmedelskonsulent
E-post
pialena.albertsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 41
Kristin Halldorsdottir Hjälpmedelskonsulent
E-post
kristin.halldorsdottir@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 42