Omgivningskontroll och larm

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet omgivningskontroll och larm.

Sortimentsöversikter

 

Checklistor

Du kan använda checklistan som ditt eget stöd vid kartläggning.
Vill du skicka in den till oss gör du en arbetsorder för utprovningsstöd i WebSesam samt mailar detta dokument, ifyllt, till hmv.blankett@regionvasterbotten.se

 

Beställningsunderlag

 

Övriga dokument

 

Information och tips

En film om att styra sin omgivning med foten 
I filmen får du se hur en flicka styr sin omgivning med hjälp av en fjärrkontroll som hon aktiverar med foten. Hör henne berätta via symboler och syntetiskt tal. Se vilka möjligheter som finns att påverka omgivningen trots begränsad förmåga att styra kroppen.

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65