Omgivningskontroll och larm

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet omgivningskontroll och larm.

Sortimentsöversikter

 

Checklistor

Du kan använda checklistan som ditt eget stöd vid kartläggning.
Vill du skicka in den till oss gör du en arbetsorder för utprovningsstöd i WebSesam samt mailar detta dokument, ifyllt, till hmv.blankett@regionvasterbotten.se

 

Beställningsunderlag

 

Övriga dokument

 

 

 

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65