Kalender

Här hittar du som är förskrivare de utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter som Hjälpmedel Västerbotten erbjuder. Anmäl dig via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

Definitioner: utbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter

 

 

Hur ser dina behov ut vad gäller utbildning? Vilka områden vill du fördjupa dig inom?

Berätta för oss vad du behöver i ditt arbete genom att fylla i den här enkäten!

 

Utifrån Region Västerbottens rekommendationer kommer vi till och med 31 maj att genomföra alla utbildningar digitalt i stället för fysiska möten. Denna åtgärd kan förlängas, och vi uppdaterar informationen här löpande enligt nya rekommendationer.

 

Mars

1/3 via videolänk:
Sortimentsvisning eldrivna rullstolar

3/3 via videolänk:
Basutbildning sittdyna Etac Starlock

4/3 via videolänk:
Sortimentsvisning eldrivna rullstolar

17–18/3 via videolänk:
Basutbildning individanpassat sittande och positionering hela dygnet

24/3 i Umeå:
Temagrupp kognitivt stöd

 

April

21/4 via videolänk:
Basutbildning Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK)

28/4 via videolänk:
Temagrupp kognitivt stöd

 

Maj

5/5 via videolänk:
Basutbildning Communicate InPrint 3

5/5 via videolänk
Ärendegrupp Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK)

20/5 via videolänk:
Basutbildning omgivningskontroll och larm

 

Augusti

Basutbildning eldrivna rullstolar
Mer information kommer

 

* Önskemål om utbildning:

Om du är intresserad av en utbildning som är anpassad för din verksamhet, kontakta vår kundtjänst eller den sortimentsansvariga konsulenten.
Deras kontaktuppgifter hittar du i menyn Kontakta oss, under rubriken Hjälpmedelskonsultation.

 

Digital introduktion för nya förskrivare

Om du är ny som förskrivare, titta gärna på vår introduktionsfilm!
Här får du en överblick över hur du kan använda Hjälpmedel Västerbottens hemsida och förskrivarverktyget WebSesam i ditt arbete.

Till introduktionsfilmen

 

Vad ingår i de olika utbildningarna?
Vilka ingår i basabonnemanget?

Ingen kostnad tillkommer för följande utbildningsaktiviteter:

 

Sortiment och tillhörande aktuella rutiner presenteras före eller efter en upphandling/utvärdering.

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna kan lyfta sina frågor och synpunkter inom aktuellt sortiments-/kunskapsområde. Kom som du är, dela med dig av dina funderingar och lyssna på andras.

I en temagrupp är fokus på att diskutera policy, praxis, etik och metod utifrån aktuellt område, d.v.s. det viktiga resonemang som hör till en förskrivning.

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna lyfter egna pågående ärenden för att tillsammans med kollegor se fler möjligheter till lösningar.
Gruppens innehåll anpassas till de pågående ärendena och deltagarnas behov för stunden. Här kan ingå metodik och produktfrågor som kopplas till de pågående ärendediskussionerna.

 

Utöver det som är angivet i basabonnemanget så kan det under året anordnas utbildningar där externa föreläsare eller tekniker anlitas. Dessa debiteras enligt självkostnadsprincipen utifrån kostnad och antal deltagare.

 

För följande utbildningsaktiviteter tillkommer en kostnad:

 

Grundläggande utbildning inom HMV:s kompetensområden, ofta en kombination av teori och praktik/prova-på. Utbildningen kan innehålla en genomgång av produkter med tillbehör och exempel på tillämpning. Kan innehålla möjlighet att ta med egna patientfall.

Fördjupning inom aktuellt område. Kan vara med brett angreppssätt eller en fördjupning. Behöver inte ha en tydlig koppling till specifika hjälpmedel; kan handla om patientgrupper, diagnoser, arbetssätt, lagstiftning, regelverk m.m.

För de som deltagit i en basutbildning och önskar en fördjupning i ämnet. Innebär aktivt deltagande, till exempel med egna patientfall. Kan innehålla genomgång av produkter.

Prissättningen nedan baserar sig på avtal och överenskommelser mellan Hjälpmedel Västerbotten, Region Västerbotten och länets kommuner.


Grundpriserna

gäller för utbildningar där målgruppen är förskrivare inom kommunerna och inom Region Västerbotten, och där hjälpmedelskonsulenter är ansvariga och utförare.
Aktuellt pris anges i respektive kursinbjudan.

Kursavgifter för fysiska träffar 2021

(exklusive moms):

  • Halvdagsutbildning:  250 kr/deltagare 
  • Heldagsutbildning:    400 kr/deltagare
  • 2-dagarsutbildning:  700 kr/deltagare

Denna avgift täcker kostnader för teknikstöd, utbildningsmaterial och fika. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

 

Utbildningar på distans

Följande priser gäller vid de utbildningar som vi vanligtvis håller i våra lokaler, men för tillfället genomförs via videomöte på grund av pandemin (exklusive moms):

  • Halvdagsutbildning:  200 kr/deltagare
  • Heldagsutbildning:   300 kr/deltagare
  • 2-dagarsutbildning:  500 kr/deltagare

 

Regler kring avbokning:  

  • En bokad plats kan lämnas över till en kollega. 
  • Vid avbokning mindre än 7 dagar innan kursdatum debiteras 200 kr.
  • Vid ej avbokat/uteblivet deltagande debiteras hela avgiften.
  • Vid utbildning med en extern föreläsare är anmälan bindande.

 

Planering/utförande av utbildningar till andra målgrupper

prissätts efter överenskommelse.

 

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65