Kalender

Här hittar du som är förskrivare de utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter som Hjälpmedel Västerbotten erbjuder. Anmäl dig via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

Definitioner: utbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter

 

September

1/9 i Umeå
Basutbildning eldrivna rullstolar

6/9 i Lycksele
Basutbildning eldrivna rullstolar 

8/9 i Skellefteå
Basutbildning eldrivna rullstolar Inställt pga för få anmälda

14/9 via videolänk
Sortimentsvisning barn-/juniorsäng Nordbed Kid

15/9 (första tillfället av fem) via videolänk
Ärendegrupp AKK i samverkan med Hjälpmedel Västernorrland Inställt 

20/9 i Skellefteå
Sortimentsvisning träningshjälpmedel fysio vuxen

23/9 i Umeå klockan 8.45–12.00
Hjälpmedlets dag + Hjälpmedel Västerbotten 50 år! 
Läs mer och anmäl dig via Forms

29/9 i Lycksele Inställt pga för få anmälda
Basutbildning kognitivt stöd

 

Oktober

6/10 i Umeå
Sortimentsvisning träningshjälpmedel fysio vuxen

11/10 i Umeå Fullbokad
Basutbildning trycksårsprevention

12/10 i Skellefteå
Basutbildning trycksårsprevention

13/10 i Umeå
Basutbildning Communicate InPrint

18/10 i Umeå Fullbokad
Basutbildning trycksårsprevention

20/10 i Umeå Fullbokad
Basutbildning trycksårsprevention

20/10 via videolänk: Träff 1 av 4
Ärendegrupp Kognitivt stöd

 

November

2/11 via videolänk
Sortimentsinformation manuella rullstolar

3/11 via videolänk
Sortimentsinformation manuella rullstolar

17/11 i Umeå
Sortimentsvisning träningshjälpmedel fysio barn

18/11 i Umeå
Sortimentsvisning sulkyvagnar och komfortrullstol barn

 

December

7/12 via videolänk 
Basutbildning Communicate InPrint 

8/12 via videolänk: Träff 2 av 4
Ärendegrupp Kognitivt stöd

 

* Önskemål om utbildning:

Om du är intresserad av en utbildning som är anpassad för din verksamhet, kontakta vår kundtjänst eller den sortimentsansvariga konsulenten.
Deras kontaktuppgifter hittar du i menyn Kontakta oss, under rubriken Hjälpmedelskonsultation.

 

Introduktionsfilm för nya förskrivare

Är du ny som förskrivare? Då kan du ha nytta av vår introduktionsfilm. Bland våra filmer och presentationer hittar du även andra digitala utbildningar, föredrag samt förberedande presentationer för brukare.

Filmer och presentationer 

 

Vad ingår i de olika utbildningarna?
Vilka ingår i basabonnemanget?

Ingen kostnad tillkommer för följande utbildningsaktiviteter:

 

Sortiment och tillhörande aktuella rutiner presenteras före eller efter en upphandling/utvärdering.

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna kan lyfta sina frågor och synpunkter inom aktuellt sortiments-/kunskapsområde. Kom som du är, dela med dig av dina funderingar och lyssna på andras.

I en temagrupp är fokus på att diskutera policy, praxis, etik och metod utifrån aktuellt område, d.v.s. det viktiga resonemang som hör till en förskrivning.

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna lyfter egna pågående ärenden för att tillsammans med kollegor se fler möjligheter till lösningar.
Gruppens innehåll anpassas till de pågående ärendena och deltagarnas behov för stunden. Här kan ingå metodik och produktfrågor som kopplas till de pågående ärendediskussionerna.

 

Utöver det som är angivet i basabonnemanget kan det under året anordnas utbildningar där externa föreläsare eller tekniker anlitas. Dessa debiteras enligt självkostnadsprincipen utifrån kostnad och antal deltagare.

 

För följande utbildningsaktiviteter tillkommer en kostnad:

 

Grundläggande utbildning inom HMV:s kompetensområden, ofta en kombination av teori och praktik/prova-på. Utbildningen kan innehålla en genomgång av produkter med tillbehör och exempel på tillämpning. Kan innehålla möjlighet att ta med egna patientfall.

Fördjupning inom aktuellt område. Kan vara med brett angreppssätt eller en fördjupning. Behöver inte ha en tydlig koppling till specifika hjälpmedel; kan handla om patientgrupper, diagnoser, arbetssätt, lagstiftning, regelverk m.m.

För de som deltagit i en basutbildning och önskar en fördjupning i ämnet. Innebär aktivt deltagande, till exempel med egna patientfall. Kan innehålla genomgång av produkter.

Prissättningen nedan baserar sig på avtal och överenskommelser mellan Hjälpmedel Västerbotten, Region Västerbotten och länets kommuner.


Grundpriserna

gäller för utbildningar där målgruppen är förskrivare inom kommunerna och inom Region Västerbotten, och där hjälpmedelskonsulenter är ansvariga och utförare.
Aktuellt pris anges i respektive kursinbjudan.

Kursavgifter för fysiska träffar 2021–2022

(exklusive moms):

  • Halvdagsutbildning:  250 kr/deltagare 
  • Heldagsutbildning:    400 kr/deltagare
  • 2-dagarsutbildning:  700 kr/deltagare

Denna avgift täcker kostnader för teknikstöd, utbildningsmaterial och fika. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

 

Utbildningar på distans

Följande priser gäller vid de utbildningar som vi vanligtvis håller i våra lokaler, men för tillfället genomförs via videomöte på grund av pandemin (exklusive moms):

  • Halvdagsutbildning:  200 kr/deltagare
  • Heldagsutbildning:   300 kr/deltagare
  • 2-dagarsutbildning:  500 kr/deltagare

 

Regler kring avbokning:  

  • En bokad plats kan lämnas över till en kollega. 
  • Vid avbokning mindre än 7 dagar innan kursdatum debiteras 200 kr.
  • Vid ej avbokat/uteblivet deltagande debiteras hela avgiften.
  • Vid utbildning med en extern föreläsare är anmälan bindande.

 

Planering/utförande av utbildningar till andra målgrupper

prissätts efter överenskommelse.

 

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65