Kalender

Här hittar du som är förskrivare de utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter som Hjälpmedel Västerbotten erbjuder. Anmäl dig via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

 

Januari 2020

29 januari eller 5 februari i Umeå:
Ärendegrupp (* beställd utbildning)

 

Februari

5 februari i Umeå:
Sortimentsvisning Gånghjälpmedel Vuxen

10 februari i Umeå och inlandet (via videolänk):
Förskrivarträff

13 februari i Skellefteå:
Förskrivarträff

14 februari i Umeå:
Sortimentsvisning Gånghjälpmedel (NF-Walker barn) 
Sortimentsvisning Gånghjälpmedel (barn övriga)

17 februari i Lycksele:
Sortimentsvisning Gånghjälpmedel Vuxen

19 februari i Skellefteå:
Sortimentsvisning Gånghjälpmedel Vuxen

26 februari i Lycksele:
Basutbildning MEMOplanner
med extern föreläsare

26 februari i Umeå:
Basutbildning Communicate InPrint 3

 

Mars

19 mars i Umeå: 
Omvårdnadsarbete med patienter som lider av extrem fetma
med externa föreläsaren Kicki Reifeldt

24 mars i Lycksele:
Temagrupp Trycksårsprevention och antidecubitushjälpmedel

25 mars i Umeå:
Basutbildning manuella förflyttningshjälpmedel för barn och ungdomar

 

Maj

7 maj i Lycksele:
Basutbildning Omgivningskontroll och larm

19-20 maj i Umeå:
Basutbildning Individanpassat sittande och positionering hela dygnet
Ej öppet för bokning, mer information kommer

27 maj i Umeå:
Basutbildning Communicate InPrint 3

 

Juni

4 juni i Umeå:
Temagrupp för habiliteringens arbetsterapeuter (* beställd utbildning)

Mitten på juni i Umeå:
Introduktion för nya förskrivare
Mer information kommer

 

Vad ingår i de olika utbildningarna?
Vilka ingår i basabonnemanget?

Ingen kostnad tillkommer för följande utbildningsaktiviteter:

 

Sortiment och tillhörande aktuella rutiner presenteras före eller efter en upphandling/utvärdering.

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna kan lyfta sina frågor och synpunkter inom aktuellt sortiments-/kunskapsområde. Kom som du är, dela med dig av dina funderingar och lyssna på andras.

I en temagrupp är fokus på att diskutera policy, praxis, etik och metod utifrån aktuellt område, d.v.s. det viktiga resonemang som hör till en förskrivning.

Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna lyfter egna pågående ärenden för att tillsammans med kollegor se fler möjligheter till lösningar.
Gruppens innehåll anpassas till de pågående ärendena och deltagarnas behov för stunden. Här kan ingå metodik och produktfrågor som kopplas till de pågående ärendediskussionerna.

 

Utöver det som är angivet i basabonnemanget så kan det under året anordnas utbildningar där externa föreläsare eller tekniker anlitas. Dessa debiteras enligt självkostnadsprincipen utifrån kostnad och antal deltagare.

 

För följande utbildningsaktiviteter tillkommer en kostnad:

 

Grundläggande utbildning inom HMV:s kompetensområden, ofta en kombination av teori och praktik/prova-på. Utbildningen kan innehålla en genomgång av produkter med tillbehör och exempel på tillämpning. Kan innehålla möjlighet att ta med egna patientfall.

Fördjupning inom aktuellt område. Kan vara med brett angreppssätt eller en fördjupning. Behöver inte ha en tydlig koppling till specifika hjälpmedel; kan handla om patientgrupper, diagnoser, arbetssätt, lagstiftning, regelverk m.m.

För de som deltagit i en basutbildning och önskar en fördjupning i ämnet. Innebär aktivt deltagande, till exempel med egna patientfall. Kan innehålla genomgång av produkter.

Prissättningen nedan baserar sig på avtal och överenskommelser mellan Hjälpmedel Västerbotten, Region Västerbotten och länets kommuner.


Grundpriserna

gäller för utbildningar där målgruppen är förskrivare inom kommunerna och inom Region Västerbotten, och där hjälpmedelskonsulenter är ansvariga och utförare.
Aktuellt pris anges i respektive kursinbjudan.

Kursavgifter för 2020

(exklusive moms):

  • Halvdagsutbildning: 250 kr/deltagare 
  • Heldagsutbildning:   400 kr/deltagare
  • 2-dagarsutbildning:  700 kr/deltagare

Denna avgift täcker kostnader för teknikstöd, utbildningsmaterial och fika. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

 

Regler kring avbokning:  

  • En bokad plats kan lämnas över till en kollega. 
  • Vid avbokning mindre än 7 dagar innan kursdatum debiteras 200 kr.
  • Vid ej avbokat/uteblivet deltagande debiteras hela avgiften.Vid utbildning med en extern föreläsare är anmälan bindande.

Vid utbildning med en extern föreläsare är anmälan bindande.

 

Planering/utförande av utbildningar till andra målgrupper

prissätts efter överenskommelse.

 

* Önskemål om utbildning:

Om du är intresserad av en utbildning som är anpassad för din verksamhet, kontakta HMV:s kundtjänst eller den sortimentsansvariga konsulenten.
Deras kontaktuppgifter står längst ner på varje sida för respektive sortimentsområde samt under Kontakta oss.

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65