Kalender

Hjälpmedel Västerbotten erbjuder länets förskrivare basutbildningar, fördjupnings- och uppföljningskurser, temadagar och temagrupper samt ärendegrupper. På våra sortimentsvisningar presenterar vi Regionens upphandlade och utvärderade sortiment med tillhörande rutiner.

I kalendern hittar du våra kommande utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter. Definitioner av alla aktiviteter finns här.
Anmäl dig via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

 

Oktober

24 oktober
Sortimentsvisning Kognition
Obs: Fullbokat!

November

4 november i Skellefteå:
Temagrupp Tid och planering
Obs: Fullbokat!

6 november i Umeå:
Temagrupp Kognition
Obs: Fullbokat!

14 november i Lycksele:
Basutbildning HANDI

19 november i Umeå:
Basutbildning AKK-programvaran Snap + Core First med extern föreläsare

21 november i Umeå:
Basutbildning Communicate InPrint 3