NYHETER 2020-11-30

Nya anvisningar/kriterier kring tyngdtäcken

Nu finns nya anvisningar/kriterier gällande tyngdtäcken. Ni hittar dem både via hjälpmedelshandboken och sortimentssidan Kognitivt stöd.

En arbetsgrupp har under året jobbat med att förtydliga kriterier och anvisningar kring tyngdtäcken.

Arbetet har sanktionerats i hjälpmedelsrådet med önskemål om att införa dessa kriterier/anvisningar nu, trots att vi har en rekommendation från MTP-rådet (medicintekniska produktrådet) som avråder från att finansiera tyngdtäcken med offentliga medel.

Beslut om hur vi ska hantera frågan i Västerbotten är ännu inte klar och information om det kommer senare.

Anvisningarna hittar du i hjälpmedelshandboken eller på vår hemsida, under sortiment Kognitivt stöd.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan