NYHETER 2020-11-20

Nytt sortiment eldrivna rullstolar

Efter ny upphandling har vi nu ett nytt sortiment av eldrivna rullstolar.

Upphandlingen är gjord i samarbete med Region Norrbotten och Region Jämtland/Härjedalen. De nya inköpsavtalen gäller i 4 år, fr.o.m. 2020-11-01.

Det nya sortimentet kommer från 5 olika leverantörer och består av 12 modeller för juniorer och vuxna samt 5 modeller för barn, några helt nya och några välkända. Inga artiklar är beställningsbara i web Sesam. Du beställer via kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Produktvisning/information planeras att ske i slutet av februari 2021. Exakta datum presenteras i vår kalender inom kort. Delar av det nya sortimentet kommer därefter att finns tillgängligt för påseende under ca 4 veckor, på Mariehemsvägen 14, plan 1, i Umeå.

På vår hemsida under Hjälpmedelssortiment – Förflyttning - eldrivna rullstolar hittar du de nya sortimentsöversikterna för barn samt junior och vuxen.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan