Hjälpmedelsrådet

Hjälpmedelsrådet utgör navet i den förskrivningsprocess som görs i samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner.

Hjälpmedelsrådet ska verka för en jämlik, samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess utifrån patientens behov. Samverkan gäller insatser från hälso- och sjukvård inom regionens och kommunens verksamheter, som behöver dryftas med ett regionalt perspektiv. Hjälpmedelsrådet har i uppdrag att tillse att olika gruppers behov av hjälpmedel jämställs med varandra samt att verka för att den gemensamma strategin följs. Grupperingen följer upp verksamhet, kvalitet, patientsäkerhet och ekonomi inom hjälpmedelsområdet. Bereder strategiska frågor på uppdrag av Länssamverkansgruppen.

Hjälpmedelsrådet består av åtta representanter, fyra representanter från kommun respektive fyra från region. Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare från Hjälpmedel Västerbotten samt regional hjälpmedelskoordinator är ständigt adjungerade i Hjälpmedelsrådet.

 

Protokoll från Hjälpmedelsrådets sammanträden

2024

Hjälpmedelsråd 2024-04-22

Hjälpmedelsråd 2024-03-18

Hjälpmedelsråd 2024-02-26

2023

Hjälpmedelsråd 2023-12-11

Hjälpmedelsråd 2023-11-13

Hjälpmedelsråd 2023-10-09

Hjälpmedelsråd 2023-08-28

Hjälpmedelsråd 2023-05-22

Hjälpmedelsråd 2023-03-13

Hjälpmedelsråd 2023-01-30

 

 

 

 

Greger Olsson Controller
E-post
greger.olsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 47
Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65