Sesamdokument

Här hittar du dokument kring beställningssystemet Sesam.

Behörighet

Ansökan om ny eller förändrad behörighet i Sesam

Ansökan kan också gälla behörighet att beställa till eget förråd/verksamhet.

Så här väljer du rätt typ av åtgärd/arbetsorder:

Arbetsorder kopplad till kundorder: För att justera, montera eller installera ett hjälpmedel i samband med kundorder.
Anpassning: För att justera, montera eller installera ett hjälpmedel som levererats tidigare.
Reparation AU: För att avhjälpa fel eller driftstörning på levererat hjälpmedel.
Specialanpassning: För att modifiera, kombinera eller tillverka huvudhjälpmedel eller tillbehör på ett sätt som inte omfattas av tillverkarens/ leverantörens anvisningar eller kombinationsavtal.
Utprovningsstöd: HMV träffar brukare och ev. nätverk tillsammans med förskrivaren för att prova ut hjälpmedel

Manualer Sesam

Manual webSesam 
E-faktura 
BMB (Byte Mottagare Betalare) 
Avvikelse-reklamation 
       - se även sidan Avvikelse och reklamation)
Att bifoga blankett till Kundorder
Att bifoga blankett till Arbetsorder
Så här skapar du en Arbetsorder i samband med kundorder 

Prioritering av hjälpmedelsinsatser

Information om prioritering av hjälpmedelsinsatser

Lathund för bedömning av angelägenhetsgrad (som stöd till dig som förskrivare)

 

Kundid