Temagrupp: Oförutsedda händelser som påverkar förskrivna hjälpmedel

Tre onsdagar kl 13.00–15.00: 2 oktober, 16 oktober och 6 november

Deltagandet gäller samtliga tillfällen.

Målgrupp
Förskrivare i Västerbotten.

Syfte
Kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna kan lyfta sina frågor och synpunkter inom aktuell frågeställning. Kom som du är, dela aktivt med dig av dina funderingar och lyssna på andras.

Innehåll
Vi kommer att diskutera frågeställningar där det finns en sårbarhet hos hjälpmedelsanvändaren vid oförutsedda händelser. Hur kan man som förskrivare tänka för att förbygga denna sårbarhet? Vi lyfter gemensamt problem som kan uppstå vid exempelvis långa elavbrott, leveransproblem av reservdelar eller förändringar i omvärlden som vi inte kan påverka.

Plats
Utifrån deltagarnas behov hålls träffarna antingen digitalt eller på Hjälpmedel Västerbotten, Mariehemsvägen 14 i Umeå. 

Kostnad     
Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan
Anmäl dig via webbformuläret Kursanmälansenast 13 september 2024.
En bekräftelse och eventuell möteslänk skickas till dig efter sista anmälningsdagen.

Antalet platser är begränsat – anmäl dig i god tid. Här kan du ta del av våra avbokningsregler.

Utbildare och kontaktperson
Se nedan.

Tillbaka till Hjälpmedel Västerbottens kalender

Therése Freij Hjälpmedelskonsulent och sektionsledare
E-post
therese.freij@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 91
Ulrika Strömmer Verksamhetsutvecklare och hjälpmedelskonsulent
E-post
ulrika.strommer@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 73 99
Marie Schogster Hjälpmedelskonsulent
E-post
marie.schogster@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 69