NYHETER 2021-06-18

Förordningen för medicintekniska produkter (MDR) – vad handlar det om?

Nu finns en ny förordning för medicintekniska produkter, MDR. I denna video går vi igenom nuvarande regelverk, innehållet i nya förordningen, specialanpassningar, tillbud och läkemedelsverkets roll.