Akutblod

Akutblod används vid akut transfusion då läkare ordinerar omedelbar transfusion till patient som saknar giltig förenlighetsprövning eller vars blodgrupp inte är känd.

Umeå

Ring Blodcentralen NUS 52076 eller 52074

Akutblodet skickas med rörpost

Lycksele

Ring Blodcentralen 39226 alt. jourtid 39162

Skellefteå

Ring Blodcentralen 71650 alt. jourtid 71071 eller 71645

  • Ange patientens personnummer/reservnummer och beställande avdelning
  • Lämna snarast prov taget före blodtransfusion till Blodcentralen för blodgruppering/förenlighetsprövning
  • Ej använt akutblod returneras snarast till Blodcentralen!

Dokumentera/Återrapportera

Fyll i transfusionsdokumentet med patientidentitet och återsänd snarast kopia till Blodcentralen. Originalet sparas i patientens journal.