Biobank

Blodcentralens prover sparas endast undantagsvis i biobank.

Blodcentralen sparar som regel prov under en vecka efter analys och kasserar dem därefter. Prov från gravid kvinna med påvisad immunisering mot blodgruppsantigen sparas, för att säkerställa god diagnostik, under den aktuella graviditeten och kasseras därefter eller avidentifieras.

Enstaka andra prov sparas upp till cirka 2 månader men avidentifieras eller kasseras därefter.

Prov som sparas längre tid hanteras enligt biobankslagen.