Klinisk immunologi

Klinisk immunologis verksamhet ingår i avdelningen för Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, KITM. I klinisk immunologis verksamhet ingår kliniskt immunologiskt laboratorium och stamcells- och vävnadstypningslaboratorium.

Kliniskt immunologiskt laboratorium

Autoimmunitet, allergi och immunbrist

Vi arbetar med immunologiska utredningar rörande autoimmunitet, allergier och immunbrist. Utredningarna kan gälla diagnostik och/eller bedömning av sjukdomsaktivitet vid autoimmuna sjukdomar, allergiska tillstånd samt immundefekter.

Analyser utförs endast på beställning av vårdgivare.

Stamcells- och vävnadstypningslaboratoriet

Stamcells- och vävnadstypningslaboratoriet är en högspecialiserad enhet som tillhandahåller nödvändiga laboratorieresurser för att möjliggöra transplantationsverksamhet av hematopoetiska stamceller.
Vid vävnadstypningslaboratoriet utförs HLA-typning av patienter och besläktade donatorer inför eventuell stamcellstransplantation. HLA-bestämning av en rad olika antigen utförs i syfte att bidra med information för diagnostik och prognosbedömning.

Stamcellslaboratoriet tar hand om hematopoetiska stamceller efter tillvaratagande via aferes eller benmärgsdragning. Cellerna kvalitetskontrolleras och frysförvaras fram till transplantation. I samarbete med kliniskt genetiskt laboratorium utförs chimerismanalyser efter allogena transplantationer.

Provtagningsanvisningar

Alla Laboratoriemedicins provtagningsanvisningar finns samlade i en gemensam webportal. Om du skriver in ”immunologi” i sökrutan högst upp efter att du gått in på länken nedanför så visas endast våra provtagningsanvisningar.

Avdelningschef Elin Nordström
Telefon
090-785 12 58
Medicinsk chef Magnus Nordström
Telefon
090-785 20 72